Høyesteprestinnen fra sjelens perspektiv

Høyesteprestinnen fra sjelens perspektiv

Av Per Henrik Gullfoss

Det finnes ikke noe tarotkort som viser sterkere til sjelens perspektiv og enhet med alt, enn Høyesteprestinnen. Når man snakker om uselvisk kjærlighet og total villighet til aksept av alt, så er det henne vi snakker om.

At kjærligheten er uselvisk er for henne ikke et valg, men en selvfølgelighet, siden hennes egosentriske behov er å være uselvisk. Det å gi av seg selv uten noen form for krav eller byttehandel, er det som gir henne den største tilfredshet og glede.

Det å søke enhet med yppersteprest innen er å overgi seg til sjelens intensjon og en større og mer omfattende måte å se verden og helheten på. Hun gjør ikke livet om til noe nyttig, praktisk eller fornuftig. Hun er opptatt av det evige, grenseløse og altomfattende.  Hun søker ikke kjærlighet og enhet. Hun er kjærlighet og enhet.  Hun gjør det upersonlige personlig og det uendelige til noe som kan erfares i det indre.

I hennes verden er det ingen grenser eller begrensninger. Men se opp! Jo mere fotfeste og klarhet du har i den ytre og materielle verden, jo dypere kan du gå inn i hennes.

Man trenger et punkt å stå på for å erfare uendeligheten.  Høyesteprestinnen gir deg dette ståstedet gjennom å ha en ubetinget og altomfattende kjærlighet også til deg selv og ditt jeg og din identitet. Hun gir oss evnen til å se ting i evig perspektiv, og slik forstå hva som virkelig er viktig.  Vi blir ikke lenger forvirret av forholdet mellom tid og tidløshet.  Vi har heller ingen stengsler eller uklarhet når det gjelder forholdet mellom den indre og den ytre verden. Alle dører er åpne i det indre, og derfor også åpne for alt som finnes i det ytre.  På denne måten åpner Høyesteprestinnen døren til alt det som enda ikke er skapt og finnes. Vi kan i kjærlighet kan ta i mot det som er formløst og se hvordan det gis form og virkelighet også i den ytre verden.

Høyesteprestinnen er nettopp den sjelelige delen av oss som til evig tid vet om og beholder kontakten med den kilden som er i og bak alle ting.

Flere artikler om liknende temaer …