De fire leveregler

Av May Irene Wikeby

Hvis vi mennesker kunne leve etter levereglene formidlet av Don Miguel Ruiz tror jeg verden hadde sett annerledes ut.

Året var 2002 og jeg var lettere forvirret og på vei fra en verden til en annen. Jeg hadde forstått at jeg måtte gjøre en endring i livet mitt, men ikke hvordan.
På den tiden jobbet jeg fortsatt i bankverdenen og sjelen min hadde begynt å «banke» på hos meg. Det opplevdes som at jeg befant meg i to verdener, og jeg hadde behov for å orientere meg i den «nye» verdenen. Dette fikk jeg god hjelp til av bøker som åpnet et helt nytt felt av kunnskap og innsikt hos meg.
Spesielt boken «De Fire Leveregler» skrevet av Don Miguel Ruiz gjorde et enormt inntrykk på meg, og jeg gikk med den i vesken i mange måneder. Dette er visdom fra toltekerne. De beskriver det som om menneskene lever i en drøm, i en illusjon om hva som er virkelighet, og om hvordan menneskene egentlig er skapt, at ditt sanne jeg er ren kjærlighet og et fullstendig rent lys fra Universet.

Du blir født inn i verden med dette lyset, men du blir som regel raskt dratt inn i illusjonenes verden om hvordan ting «er» og skal gjøres.
Det er nesten som om du blir hypnotisert til å se ting på en fullstendig feil måte sammenlignet med det lyset og den kjærligheten du kom fra. Men, det er mulig å våkne opp fra denne «drømmen» og finne tilbake til ditt lys, din sanne essens. Det er en vei du kan gå. Innsikten fra disse levereglene kan være til stor hjelp for deg, og jeg har lyst til å dele denne visdommen med deg.

Du vil kanskje tenke «det er da veldig enkle regler». Ja, det kan synes slik, men de er ofte vanskelige fordi vi er så innkjørte i den gamle illusjonen vi befinner oss i.
Jeg vil anbefale deg å ta for deg en regel om gangen og etter beste evne inkluderer denne i livet ditt. Slik kan du bli oppmerksom på hva som foregår i ditt indre og skape nye måter å snakke, tenke og handle på.

Den første leveregel:
«Vær ren i ord». Snakk med integritet. Si bare det du mener. Unngå å misbruke ord til å snakke stygt om deg selv eller til å sladre om andre.
Ordene våre har sterk kraft, og hvordan vi bruker dem er av stor betydning. Har du noen gang vært i en situasjon hvor noen har sagt noe kritisk til deg helt uten grunn? Eller du sagt noe du gjerne skulle ha tatt tilbake etterpå?
Da har du kjent på huden hvordan det oppleves, for det er en energi i ordene vi bruker. Når du snakker ut fra et kjærlighetsfullt sted er det den energien som strømmer ut fra deg. Du trenger ikke være enig i det andre sier, men du kan formulere deg med ord som har integritet. Du kan formidle hvordan ting føles og oppleves for deg, og si det fra et kjærlighetsfullt sted i stedet for av frykt. Dette gjelder både i møte med andre og i ditt indre selvsnakk. Hva sier du til deg selv? Ta litt tid og bli oppmerksom på det og hva det gjør med deg. Du har da en unik mulighet til å endre dette.

Den andre leveregel:
«Ta ikke noe personlig». Ikke noe av det andre gjør, er på grunn av deg. Det andre sier og gjør, er en projeksjon av deres egen virkelighet, deres egen drøm. Når du er immun mot andres meninger og handlinger, vil du ikke bli utsatt for unødig lidelse.
Denne leveregelen er av stor betydning for oss. Du ser dine ting gjennom dine fargede øyne slik som andre ser gjennom sine filter. Det vi ofte glemmer er at andre sier og dømmer ut fra sine erfaringer, og de kan være helt annerledes enn dine.
Andre kan ha opplevd ting som så kommer energimessig ut av deres munn. Når du klarer å se bakenfor ordene vil du oppleve noe spesielt. Du tar det ikke så personlig lenger, for det er kun en projeksjon fra den andres smerte og frustrasjon. Det kan være mange ting som ligger under hvorfor andre sier det de sier. Det trenger ikke å ha noen sammenheng med deg. De sitter fast i sin illusjon, og du har mulighet til å stå i et nøytralt felt hvor ordene ikke treffer deg.

Den tredje leveregel:
«La være å forutsette ting». Våg å stille spørsmål og uttrykke det du virkelig ønsker. Kommuniser med andre så klart du kan for å unngå misforståelser. Denne ene leveregelen er nok til at du kan omskape hele livet ditt.
Kommunikasjon er komplisert for de fleste av oss. Vi har lett for å trekke slutninger ut i fra våre egne erfaringer som kan være helt annerledes enn den du snakker med. Istedenfor å våge å stille spørsmål begynner du å lage film i hodet ditt over hvorfor og hvordan ting ble sagt. I denne filmen kommer mange scenarier opp i ditt indre, og du er i gang med å virre deg inn i et destruktivt felt.
Våg å stille spørsmål, våg å ta en realitetssjekk over hva som egentlig foregår. Du kan stort sett bli forbauset over at det som skjedde eller ble sagt er av mye mindre betydning enn du har tillagt det.

Den fjerde leveregel:
«Gjør alltid ditt beste». Ditt beste vil forandre seg fra øyeblikk til øyeblikk. Det vil være annerledes når du er frisk enn når du er syk. Gjør ditt beste under alle omstendigheter, så vil du unngå å dømme deg selv og angre.
Hvis du følger denne fjerde leveregelen vil du oppleve noe magisk. Du finner at du er mye snillere mot deg selv når du til enhver tid gjør så godt du kan.
Vi mennesker er i utvikling hele tiden, og den du var for fem år siden er ikke den samme som du er i dag. Når du gjør så godt du kan er det som om du flytter en linje hele tiden, en linje av utvikling.
Ville du krevd av noen på barneskolen at de skulle kunne pensum på videregående? Nei, tror ikke det. Slik er det med oss i livets skole. Når vi forsøker å være den beste utgaven av oss selv og gjøre så godt vi kan, da er vi på en fantastisk reise.

For meg hadde disse reglene en enorm betydning, og jeg ble klar over hva som var min drømmetilstand/illusjon her i livet. Min opplevelse er at disse reglene er kloke å ha med seg i vårt indre hele tiden for illusjonens verden ønsker gjerne å dra oss tilbake dit vi var.
Vi har derimot muligheten for å stoppe opp og kjenne etter hva det er som skjer og gjøre og si ting på en annen måte.
Det starter med deg og meg, sammen kan vi gjøre store endringer hos oss selv og i den kollektive bevisstheten.

wikeby

May Irene Wikeby, regresjonsterapi, hypnoterapi, www.innsikten.no Foto: HMG Photography

Artikler

Månefasene og månen i stjernetegn


Waning Crescent Moon
Waning Crescent Moon

The moon is currently in Libra
The moon is 24 days old

Flere artikler