Orakelet i Delphi

I mange land er det slik at folk ser litt undrende og tvilende på deg hvis du ikke har en religiøs tro. I Norge ser svært mange på deg med et undrende og tvilsomt blikk hvis du tror på noe som helst utenom «sunne fornuft», realisme og konkrete målbare resultater. Unntaket er hvis du har en noe vag og ullen kristen tro som ikke kommer i veien for den sunne fornuft og det praktiske hverdagslivet.

Som nordmann er det litt merkelig å tenke på at vi som verdens mest tvilende og materielt fokuserte land tilhører et forsvinnende lite mindretall. Som spirituell nordmann er det ikke nødvendigvis en stor lettelse at svært mange religiøse mennesker rundt om i verden har en fundamentalistisk tro, eller er styrt av det som vi ofte kaller overtro.

Angsten for ånder, demoner og onde skapninger fra andre galakser, sammen med synd skam og det djevelske synes heller ikke å være en veldig tiltrekkende vei å gå langs.

Jeg finner derfor en stor glede i å forestille meg hvordan det muligens kan ha vært i tidligere tider. Det kan hende at dumheten og mangelen på kunnskap var enda større, men det kan også hende at intuisjonen og den direkte kontakten med det spirituelle var sterkere.
Det var en tid hvor det overnaturlige og vår evne til å bli berørt av og ta kontakt med bevissthet, guder og krefter utenfor oss selv ble ansett som helt normalt og dagligdags. En av de mest kjente institusjonene fra det gamle Hellas, som jo sies å være sivilisasjonens og demokratiets vugge, var Oraklet i Delfi.
Orakelet i Delphi var så godt innvevd i folks bevissthet at alle øyeblikkelig var klar over hvem man snakket om når man nevnte Apollonprestinnene fra Delfi.

Den største «mediebegivenheten» i det gamle Hellas var «tragoidene», eller den store teaterfestivalen. Selve ordet tragedie kommer ut av det gamle navnet for disse festivalene, hvor vinneren fikk enorm popularitet, oppmerksomhet og heltestatus.

Disse lekene var, sammen med olympiadene, den eneste gang da alle de rivaliserende statene samlet seg i fred og kåret en mester. Den dyktigste til å skrive teaterstykker som berørte folket vant den store prisen og ble deretter tilbørlig belønnet med heder og andre utmerkelser.

En av det største og mest anerkjente av alle tragedieforfattere var Sofokles. Hans kanskje mest kjente stykket handler om Oidipus. Du husker ham kanskje fra psykologien, hvor Freud snakket om å ha et Ødipuskompleks. Kort sagt så gjelder dette små gutter som egentlig vil konkurrere med far og overta plassen i sengehalmen ved siden av mor. Freuds teori var at alle gutter hadde et snev av dette komplekset.

Selve grunnlaget for den aller mest kjente historien, til den mest berømte av alle kulturheltene i det gamle Hellas, var en spådom gitt av en prestinne fra Oraklet i Delfi. Det er også interessant at hennes spådom gikk 100 % i oppfyllelse, selv om all fornuft og realisme ville si at det slett ikke kunne la seg gjøre. Man hadde med andre ord ikke bare en vag tro på at det fantes individer som kunne hente inn informasjon fra andre og større bevisstheter enn den vanlig menneskelig logikk har tilgang på. Man hadde svært stor tillit til disse menneskenes evne til å formidle slik informasjon.

Spådommen fra oraklet gikk ut på at Oidipus skulle drepe sin far og gifte seg med sin mor. Det ingen visste var at Oidipus egentlig var forbyttet og bortadoptert, så hans fysiske foreldre var helt ukjent for ham. Det hele ender selvfølgelig med at han ved et uhell dreper sin far, selve kongen. Deretter overtar han tronen og gifter seg, som skikken var, med den gamle kongens tidligere kone, sin egen mor.

Oraklet i Delfi er fortsatt i dag et veldig kjent begrep. En av grunnene til at oraklet ble lagt til Delfi, var at det sies å ha siveten gass ut av fjellet der, som satte de som sniffet den inn i transe.

Høyesteprestinnen som kom med disse spådommen ble på denne måten åpnet for en større virkelighet, eller var helt i tåka som mange gode og fornuftige nordmenn ville kalle det. Det er på samme måte enkelte psykofarmiske stoffer kan åpne sinnet for en større opplevelse av virkeligheten, eller ta deg helt ut i tåka.
Forskjellen på da og nå er at det blant prestinnene fantes en orden og et system som ivaretok deg mens du ble trent opp til å fungere som et godt og klart orakel.

Det kan også være interessant å legge merke til at dette var en spirituell kraft som ble styrt og ledet av kvinner. De siste 2000 årene har de eneste anerkjente spirituelle roller for kvinner vært som kyske nonner. Alle de stedene og gruppene hvor kvinnene kunne utfolde sin kraft er enten blitt fordømt, fjernet, eller utsatt for forfølgelse.

Respekten for og aksepten av mennesker, uansett kjønn og seksualitet, som har tilgang på evner som kan se og forutse tiden og fremtiden fra et dypere plan enn den rasjonelle vitenskapen er i dag helt forsvunnet. Vi kan håpe at den en gang våkner igjen, slik at den flotte og veldig informative stemmen som kommer fra slike orakler igjen vil bli respekter og lyttet til.

Hvis du tror at disse prestinnene var tanketomme og utflytende skikkelser som soste rundt uten å bruke hodet, vil jeg minne deg på ordtakene som sto risset inn på Apollon templet:

Kjenn deg selv.
Alt med måte.

Orakelet i Delphi var et Apollonorakel med aner tilbake til 900-tallet fvt. Det var det viktigste greske orakelet og ble besøkt av både høytstående personer, statsledere og vanlige borgere.
Høyesteprestinnen over Apollontempelet og oraklet kaltes Pythia. Pythia betyr den pythiske kvinne, det vil si en prestinne innviet til guden Apollon. Hun formildet direkte Apollons beskjeder til menneskeheten.
Oraklet var i de tidligste tider en ung jomfru, men etter hvert ble en eldre velansett kvinne utvalgt. Hun satt på en trebenet krakk og gav i transe svar på spørsmålene som ble stilt.
Det er bevart ca 600 utsagn fra orakelet. De har nesten alle klare og tydelige budskap, ofte i form av et ja eller nei svar. Vanlige spørsmål var for eksempel:
Religiøse spørsmål som hvor et tempel skulle plasseres.
Hvordan forhindre at onde krefter fikk makt som for eksempel en pest eller forurensing.
Det var politiske spørsmål om makt og krig.
Og daglige problemer som sykdom, økonomi, fremtiden og lignende.
Orakelet i Delphi var i aktivitet fra 900-tallet fvt frem til 400 evt.

 

Artikler

Månefasene og månen i stjernetegn


Waning Crescent Moon
Waning Crescent Moon

The moon is currently in Libra
The moon is 24 days old

Se flere artikler