Venus og Mars

Venus og Mars er arketyper i vår psyke. De er våre indre guder og gudinner.

I astrologien er Venus og Mars et viktig planetpar. De utgjør en maskulin-feminin polaritet med tema forhold, sex og ekteskap. Det dreier seg om intimsfæren hvor behovet for å elske og bli elsket er sentralt. Venus står tradisjonelt for romantisk kjærlighet, seksuell tiltrekning, fruktbarhet, skjønnhet og estetisk sans. Mars handler om maskulin seksualitet, erobring, handlekraft, vilje og begjær.

Venus og Mars symbolene
Gjennom de energiene planeten Venus representerer i astrologien kan sjelen oppleve skjønnhet, romantisk kjærlighet, forførelse, lidenskap og erotikk. Venus er redskapen for gjenkjennelsen og uttrykket av disse energiene. Venussymbolet er symbolet på kvinnen, det feminine. Sirkelen representerer evigheten og uendeligheten. Den symboliserer også perfeksjon, helhet, det guddommelige, solen. Korset står for materien og de fire elementene. Himmel og jord møtes. Den horisontale linjen står for det feminine, tiden. Den loddrette står for det maskuline, evigheten. Mennesket fødes fra det evige og inn i tiden.
Hvis Venus dreier seg om å tiltrekke seg det man ønsker så handler Mars om å gå ut i verden og ta det man vil ha. Mars retter sin energi inn på å mestre den fysiske verden. Der Venus søker enighet og fellesskap søker Mars å utvikle sin vilje og å etablere sitt separate ego. Marssymbolet består av en sirkel og en pil. Det har blitt tolket som tegningen av et skjold og et spyd. Det kan også minne om en erigert penis. Mars symboliserer mannlig seksualitet, vår impuls til å vokse og overleve i verden.

Venus og Mars mytologisk
Venus har til alle tider vært en av de mest populære gudinner. Hun er symbolet på det de fleste ønsker seg, skjønnhet og kjærlighet. Kjærlighetsgudinne er kjent under mange navn: Afrodite, Inanna, Ishtar, Astarte og Freyja/Frøya.
Den romerske Venus bygger direkte på Afrodite, kjærlighetens og fruktbarhetens gudinne i gresk mytologi. Afrodite er udødeliggjort i Botticellis maleri Afrodites fødsel. Her fremstilles hun i all sin perfekte skjønnhet stående på et muslingskjell. Myten forteller at Afrodite skapes på magisk vis av Ouranus, himmelgudens kjønnsorganer. Cronos (Saturn) skal ha skåret av genitaliene til Ouranus og kastet de i sjøen. Av havskummet og kjønnsorganene ble Afrodite skapt, og hun steg opp av havet på på øya Kypros. Afrodite betyr ”Født av sjøskum”. Der ble hun pyntet og salvet av kharitene (de tre gratiene) og horaene (årstidene). Symbolsk steg hun opp fra havet som en ånd stiger inn i materien. Havet symboliserer det underbevisste, følelsene. Afrodite Ourania er den høyeste frekvens av kjærlighetsenergien. Platon kalte henne Afrodite Ourania, den himmelske Afrodite da hun representerte kjærligheten til legeme og sjel. Afrodite Ourania representerer den kjærlighetsfrekvensen i oss hvor man både har spirituell kjærlighet og kjærlighet til det fysiske.

Det fantes også en lavere utgave av Afrodite. Hun ble regent som datter av Zeus og titanen Dione. Hun hadde en vanlig unnfangelse og var mer folkelig. Hun ble assosiert med fysisk kjærlighet. Platon kalte henne Afrodite Pandemis, Afrodite den ”vanlige” eller Afrodite ”av alle folk”. Denne type kjærlighet er mer fysisk basert og kan knyttes sterkere til egoet og dets fysiske behov.

Den greske utgaven av Venus Afrodite var viljesterk og egenrådig. I mange av mytene som involverer henne, karakteriseres Afrodite som forfengelig, temperamentsfull og lett å fornærme. Kjærlighetsgudinnen hadde et ulykkelig ekteskap. Hun ble giftet bort til smedguden Hefaistos. Afrodite var stadig ute etter nye erotiske eventyr blant annet med Ares. Ares var den greske utgaven av Mars. Han var i likhet med Afrodite en av de tolv olympiske gudene. Han skal etter sagnet ha blitt født av Zeus hustru Hera. Rasende fordi Zeus hadde skapt Athene ut av sin egen panne skapte hun Ares av hevngjerrighet. Han var vakker, men brutal. Han var en aggressiv krigshissende gud som elsket terror, splid og ufred mer enn noe annet, og han var derfor ikke særlig populær blant guder og mennesker. Med seg i kampene hadde han sønnene Fobos Frykt og Deimos Terror. Ares og Afrodite var elskere og fikk barna Eros, Anteros, Harmonia, Fobos, Deimos og Adrestia. Eros var kjærlighetsguden, Anteros guden for gjengjeldt kjærlighet samt hevneren for ugjengjeldt kjærlighet. Harmonia var gudinne av harmoni og enighet. Deimos og Fobos var guden for personifiseringen av skrekk og gru. Søsteren Adresia var gudinne av hevn. De arketypiske energiene til Afrodite og Ares er i stand til å skape fred, harmoni og kjærlighet.

Ved å bruke dem negativt får man de negative resultatene frykt, terror og hevn. Ideelt sett kan man velge om man vil fokusere på den mer uselviske kjærligheten eller den mer egoistiske rent fysiske kjærligheten. Afrodite ble skapt av havet og ble ønsket velkommen av årstidene. Hun sto naturen nær og som datter av havet kunne hun gi god seilas. Hun hersket også over naturen og dyr og blomster. Hennes symboler inkluderer duen, haren, spurven og svanen. Hun ble også kalt ‘blomstenes gudinne’ Antheia og rosen, myrten, eplet og anemone er særlig knyttet til Afrodite. Nærhet til naturens skjønnhet, blomster og dyr hjelper en til å vekke Afrodite energien sin.

Venus ble tatt opp i romersk statskultus 295 f. Kr, og hun hadde stor betydning i det romerske samfunn blant annet som Venus Felix, Lykkegudinnen, Venus Victric, Seiersgudinnen. Hun ble også feiret som romerfolkets stammor i form av Venus Genetrix. Den romerske teologien fremstilte Venus som en ettergivende, vannaktig feminint prinsipp som er essensielt for skapelse og balansen i livet. Venus var et bilde på skjønnhet og harmoni. I den greske mytologien blir Afrodite ofte portrettert som bortskjemt, hissig og lett fornærmet. Den romerske Venus er mildere. Hun absorberer og tempererer det maskuline essens og forener det maskuline og feminine i gjensidig hengivenhet. Hennes flytende vann temmer Mars ildfullhet. Renessansefilosofen Marsilio Ficino skriver at ”Kun Venus dominerer Mars. Han dominerer aldri henne”. Der kan det også ligge en arketypisk lærdom. La aldri den maskuline kraften dominere over den feminine i psyken, men la den feminine kraften lede Marskraften til å bruke sin energi med klokskap og følelse.
Den romerske guden Mars var i likhet med Venus mildere enn sitt greske motstykke. Der Ares var destruktiv og destabiliserende brukte Mars sine militære ressurser til å sikre freden i Romerriket. Han var fortsatt en krigsgud, men i tillegg ble han regnet som faren til tvillingene Romulus og Remus som grunnla Roma og ble derfor også en farsfigur for hele folket. Han hadde også trekk fra en gammel italiensk tradisjon som guden for vegetasjon og fruktbarhet. Mars har utviklet seg til å bli en mer komplett personlighet. Han kan kontrollere sin aggresjon bedre og kan bruke strategiske evner. I tillegg kan han skape og være kreativ som gud for landbruk og vegetasjon. I dag er det den romerske Mars som oftest representerer denne arketypiske maskuline energien. Ares med sin voldsomme aggresjon har svunnet hen i bakgrunnen. Den er ikke lenger like sterkt representert i den menneskelige psyke i hvert fall i vår del av verden.

Venusenergien
Venus er den energien i psyken og astrologien som viser oss hva vi tiltrekkes av og hvordan vi forsøker å tiltrekke oss det vi ønsker oss. Det er drivkraften mot forening, og Venus ønsker å føre ting og mennesker sammen. Det er energien som søker å smelte bort ulikheter og blokkeringer slik at vi kan møte andre uten barrierer. Venus åpner våre øyne for skjønnheten og verdien i andre mennesker. Den søker mot forhold og forelskelser. Venus er jo selve kjærlighetsgudinnen. Fysisk tiltrekning og forelskelse er det som mer enn noe fører mennesker sammen. Venus beskriver hva vi tiltrekkes av. Alle mennesker har et indre bilde av hva vi finner behagende. Jung kalte det anima. Anima er vårt arketypiske mønster av det feminine som ligger i underbevisstheten. Animabildet skapes blant annet av tidlige møter med det feminine som for eksempel via mor, bestemor eller søsken. Det har også kulturelle og historiske røtter. Hvilket kvinneideal eksisterte på den tiden man vokste opp? Hva ble regnet som god smak, hva var moderne, hva ble regnet som pent?

Venus viser hvordan du tiltrekker andre personer og partnere. Venus streber etter relasjoner, og fører mennesker sammen. Venus dreier seg om å øke den personlige tiltrekningskraften slik at man kan få det man vil ha. Venusenergien er magnetisk og gjør seg attraktiv ved å fremstille seg mest mulig attråverdig. Selvverdi henger nøye sammen med Venusenergien. Et menneske med selvtillit og følelse av selvverdi vil alltid være tiltrekkende. Venus viser hvilken smak man har i utseende, klær, frisyrer, interiør, kunst, musikk og lignende. Venus åpner sansene for det vi synes er vakkert og det vi vil ha mer av. Kjærlighetsgudinnen i vårt indre befrukter vår fantasi og åpner våre øyne for den usynlige veven av energi som fører oss sammen. Venus symboliserer den vakre, estetiske, inspirerende og harmoniske delen av oss. Venus får oss til å juble av glede over en berusende forelskelse, skjønnhet, kunst, musikk, barn, dyr, naturen, pene ting, smekre biler, stilren arkitektur, en solnedgang eller en vakker rose.

Marsenergien
Den arketypiske Marsenergien i psyken dreier seg om handling, begjær og vilje. Mars gir form til våre kreative impulser. Det er en energi som er agerende heller enn reagerende. I marsenergien er det ingen ettertanke eller forsiktighet, men en instinktiv direkte handling. Det er også kanalen for uttrykk av sinne. Mars representerer den energien vi trenger for å vokse og mestre den fysiske verden slik at vi kan utnytte våre evner og ressurser best mulig. Mars symboliserer styrke, mot, initiativ og uavhengighet. Vi trenger Mars sin kraft og styrke for å tåle livets mange utfordringer. Uten Mars kan vi bli svake og handlingslammede. Vi trenger Mars sin drivkrat og lidenskap. Marsenergien brukes til å manifestere vår kjempende kraft for å forsvare eller utvide vårt territorium. Den gir kraft og beslutningsstyrke til å håndtere problemer og overkomme motstand. Mars gir også evne til å ta risiko og konfrontere situasjoner. Det er utholdenheten til å stå i press uten å gi etter og motet til å kjempe for det som føles riktig. Mars er utadrettet energi som setter seg mål og følger dem til suksess eller mislykkethet. Vi bruker energien fra Mars hver gang vi skal hente noe vi ønsker oss i den ytre verden. Det kan være materielle ting, penger, partner, jobber, alt hva man kan tenkes å ønske seg. Marsenergi kan være eventyrlysten, impulsiv og modig, men også hissig, utålmodig og dominerende.

Mars har med utviklingen av egoet å gjøre. Gjennom Mars etablerer man vilje og et separat ego. Forholdet til sitt ego er avgjørende for hvordan Mars brukes. Et sunt ego har en følelse av selvverdi og er ikke redd for å overgi seg til Venus, kjærligheten. Et svakt ego må forsvare seg og føler seg lett truet av de feminine krefter. Et svakt ego kan gi seg utslag i tyranni, livsfornektelse, maktbruk eller grovhet.

Mars og Venus
Gjennom Venusenergien får vi mening og interesser i livet. Med Mars får vi resultater og gjennomført våre visjoner og ønsker. Venus representerer det vi elsker. Mars representerer vårt mot, initiativ og selvtillit. Venus og Mars hører sammen som begjær og objekt. Kunsten er å ønske seg noe som er innen rekkevidde. Guden Ares gav navn til det greske begrepet arete. Arete betyr egentlig dyd. Det kan forstås på flere måter.

Arete – være god i noe, være funksjonell, gjøre det man er ment for

Arete – hest, fart, kniv, skarphet

Arete – skjønnhet, posisjon, karakter, velstand.

Ifølge Homer kan arete kultiveres og utvikles. Arete er en funksjon av sjelen, mente Aristoteles. Ifølge ham har sjelen en rasjonell og en irrasjonell del. Den intellektuelle funksjonen blir en moral funksjon som hjelper oss til å handle riktig.

Arete blir dermed riktig valg av handling. Ved å velge rett handling så bruker man Mars riktig. Ved riktig bruk vil Mars utvikle seg. Gjennom erfaring så vil man se hvordan man reagerer i situasjoner som aktiverer vårt heltemot, begjær, konkurranse eller sinne. Vår frie vilje utvikles og vi kan identifisere våre styrker og svakheter i handling. Vi vil også høste erfaring så vi kan velge hvilke impulser vi vil forfølge. Ved å lære vår Mars å kjenne vil vi gjenkjenne dens energi og styrke og se hvordan den best kan utvikle sin fortreffelighet og dyd.

Mars i horoskopet kan også måle motstand og hindringer man møter på sin vei. Jo større mål jo flere hindringer og jo større belønning. Her kommer Venus inn i valg av riktig mål. Hva ønsker Venus seg? Og er det forenelig med Mars evner til handling? For å sette det på spissen: Uten Venus intet ønske, uten Mars ingen gjennomføring.

Kunsten er å forene disse to impulsene i psyken sammen slik at de gjensidig kan skape et kreativt og inspirerende liv. Det er som to elskere i psyken. Er de i uvennskap eller separasjon blir det ingen fred og lykke i ”heimen”. Både på det indre og ytere plan krever de respekt og hensyntagen til hverandre. Dette vil også spille seg ut på det ytre plan i den fysiske verden. Har man en indre krig i sin psyke, vil det vise seg i de forhold man har i den fysiske verden. Den indre uenigheten og spliden vil kunne vise seg i krangler og uenighet mellom partnere, familie, søsken, venner, arbeidskollegaer og så videre. Skaper Venus og Mars fred og harmoni i ditt sinn eller skaper de splid og ufred? Føder de Harmonia og Eros eller Fobos og Deimos, skrekk og gru? Ens virkelige forhold vil være en pekepinn på hvordan det står til på det indre plan.

Horoskopet
Astrologiens viktigste arbeidsredskap er de tolv stjernetegnene og de ti planetene. Syv planeter var kjent i antikken: Solen, Merkur, Venus, Mars, Jupiter og Saturn. I tillegg blir Månen regnet som en planet. De såkalte ytre planetene Uranus, Neptun og Pluto ble oppdaget senere. Av de ti planetene er fem kjent som personlige planeter. Det er Sol, Måne, Merkur, Venus og Mars. Deres plassering i tegn og innbyrdes forhold definerer ens personlighet, hvilke egenskaper og behov man besitter. Venus og Mars danner i likhet med Solen og Månen en maskulin – feminin polaritet.
Horoskopet kan fortelle deg hvordan Venus og Mars virker i horoskopet ditt. Nybegynnere kan først se hvilke tegn de er i. Viderekomne kan i tillegg se på hus og aspekter.

Venus astronomisk
Planeten Venus lager et interessant mønster på himmelhvelvingen. Sammen med Solen danner den et pentagram, en femkant. Denne femkanten likner en rose, og rosen er også et symbol på Venus. Femkanten er også symbolet på mennesket og det kan tyde på at planeten Venus er en spesielt viktig planet for menneskeheten.

Venus har en synodisk omløpstid på 583,92 døgn. Synodisk periode er tiden et objekt bruker på å komme tilbake til samme stedet på himmelen relativt til sola, som sett fra jorden. Dette møtet mellom to planeter kalles en konjunksjon. Denne konjunksjonen tar plass med 215 graders mellomrom eller fem stjernetegn. Over en periode på åtte år gjentas denne synodiske syklusen fem ganger og lager et pentagram. Fordi syklusen tar nøyaktig 7,997 år beveger pentagrampunktene seg langsomt vestover med ca. 2 grader per gang. De fem synodiske sirklene skaper en fullendt roseformasjon.

Venus og Mars i horoskopet

Venus i horoskopet representerer hva jeg verdsetter og liker og dermed også hva jeg ønsker meg. Mars i horoskopet viser mine handlinger og hva jeg gjør for å få det jeg ønsker meg.

Begge representerer også kjærlighet i horoskopet og viser hvordan jeg elsker og ønsker å bli elsket. I denne artikkelen får du en beskrivelse av Venus og Mars i hvert av de tolv stjernetegnene. Har du både Venus ♀ og Mars ♂ i samme tegn så vil dette bli en veldig innflytelsesrik energi i din personlighet.

Hvordan finne din Venus og Mars?
Hvis du ikke allerede har horoskopet ditt tegnet opp så kan du få satt det opp gratis via internett. http://www.astro.com/
Se horosopes calculation and drawings
Du trenger fødselsdato, årstall, sted og klokkeslett for å få et korrekt horoskop. På horoskopopptegningen ser du etter Mars ♂ og Venustegnet ♀. F. eks:
♀ er lik Venus i Væren. ♂ er lik Mars i Skytten.

Venus i Væren: Du er intens og ivrig, inspirert og utadvendt. Du liker det ukonvensjonelle og utradisjonelle. Du liker å skille deg ut og er et konkurransemenneske. I kjærlighet er du intens og utadvendt. Du innleder forhold til andre ved å kaste deg ut i det. Du har sterke erotiske behov og kan være pågående i forhold. Du trenger også frihet og åpenhet rundt deg. Du kan være utålmodig og er bedre på innledning enn oppfølging. Du kan gå lei når hverdagen setter inn. Du bryter ut av forholdet hvis du er misfornøyd.

Mars i Væren: Du har mye energi og handlekraft. Du er ildfull og fargerik og synes i landskapet. Du har en sterk vilje og behov for selvhevdelse. Du liker å bruke energi i form av sport og lek ofte med litt risiko involvert. Konkurranse får frem det beste i deg.
Du er av natur impulsiv og pågående og tar ikke nei for et svar. Du er en kriger og inspireres av motgang eller konkurranse. Det som kommer for lett blir fort uinteressant. Du er intens i kjærligheten, men du kan gå fort lei og finner nye utfordringer å erobre. Du er alltid klar for nye eventyr og handler raskt og målrettet.

Venus i Tyren: Du liker best det tradisjonelle og trygge. Du er generelt rolig, praktisk og lojal. Du setter pris på skjønnhet og elsker kvalitet og tradisjon. Du er nært knyttet til sansene og er en livsnyter. Du er sensuell og liker sanselig nytelse. Du vil vektlegge det estetiske og har ofte et velstelt utseende.
I kjærlighet er du trofast og tar valg av livspartner seriøst. Du liker det forutsigbare og ønsker deg som regel familie og barn. Det tar lang tid for deg å innlede et forhold og du blir mer givende etter hvert som du blir trygg. Du kan bli sjalu og usikker hvis du føler deg utrygg.

Mars i Tyren: Du har mye energi, men trenger jevnlig påfyll av mat og søvn for å være på topp. Din arbeidskapasitet er stabil og utholdende. Det kan ta litt tid å komme i gang, men til gjengjeld kan du holde på lenge. Du har en praktisk og jordnær tilnærming til livet og ønsker deg ikke urealistiske drømmer. I kjærlighet er du generelt trofast og lojal med sterke fysiske og seksuelle behov. Du kan vær litt lite fantasifull i kjærlighetslivet, men du stiller opp i gode og onde dager for dine venner og familie.

Venus i Tvillingene: Du er nysgjerrig, kvikk og ungdommelig. Du har en letthet og åpenhet i sosiale relasjoner som mange vil misunne deg. Du er en sosial sommerfugl, vennlig og kontaktsøkende, men du flyr fort videre hvis du kjeder deg. I kjærlighetslivet er du noe av en flørt. Du liker best det som er nytt og spennende. Du elsker å dele tanker og meninger med andre. Du søker en partner du kan snakke med, en venn og livsledsager, heller enn en sjelepartner. Flørt og verbale utvekslinger kan være viktigere for deg enn fysisk sex.

Mars i tvillingene: Du er ikke blant de som har høyest arbeidskapasitet. Ting må komme lett til deg ellers gidder du ikke holde på. Du handler på en mental impuls og lar deg lett avspore. Det må være spennende og inspirerende for at du skal orke å anstrenge deg. Du er som regel ikke blant de mest viljesterke og du liker ikke konkurranse. Din fleksibilitet og raskhet gjør at du har evnen til å sjonglere med flere baller i lufta samtidig. Du er ukonvensjonell når det gjelder sex og du setter ikke likhetstegn mellom sex og kjærlighet. Du stimuleres av det mentale mer enn det fysiske og kan ha problemer med for mye følelser og intimitet. Du liker ikke å bli for bundet og hater sjalusi og dramaer.

Venus i Krepsen: Vennskap, kjærlighet og nærhet er viktige verdier for deg. Du trenger å føle deg ønsket og behøvd. Du setter pris på å være en del av et følelsesmessig fellesskap og er rask til å vise medfølelse og omsorg for andre. I kjærlighet styres du av følelser og du er hengiven og trofast. Du trenger mye oppmerksomhet for å føle deg trygg. Du setter pris på verdier som lojalitet, ærlighet og empati. Du er sentimental og til tider melankolsk og kan ha vanskelig for å gi slipp.

Mars i Krepsen: Din vilje er sterk og styrt av følelser. Du handler lett på følelsesmessig impuls. Du trenger ro og harmoni rundt deg for å være på ditt beste. Du liker ikke konflikter og konkurranse og viker ofte unna hvis det blir bråk. Du har et hissig temperament som veksler med sårbarhet. Du søker etter emosjonell kontakt i dine relasjoner og går sjelden direkte ut med dine ønsker. Isteden beveger du deg som krepsen sidelengs mot målet og sjarmerer andre til å bli enig med deg. Sex er forbundet med følelser og trygghet. Du trenger sterke emosjonelle bånd som er gjensidige for virkelig å blomstre.

Venus i Løven: Du elsker det fargerike, dramatiske og ildfulle. Du er givende og varm og er et naturlig midtpunkt på grunn av din sterke utstråling og oppsiktsvekkende utseende. Du har en indre usikkerhet som gjør at du søker positiv feedback fra andre. Du elsker kreativ utfoldelse som sang, dans og teater. Det gir deg den oppmerksomhet og beundring du er avhengig av å få. Forhold er viktig for deg, og i kjærlighet søker du det romantiske. Du elsker de store gester i form av blomster, smykker, presanger som gjør at du føler deg elsket og verdsatt. Du kan til tider være en smule subjektiv og egosentrisk i din utfoldelse.

Mars i Løven: Ditt energinivå er høyt og du har en usedvanlig sterk vilje. Du har et sterkt konkurranseinstinkt og kjemper og sloss for det du har kjært. Du er en ledertype, men har en svakhet ved at du kan være for avhengig av ros og anerkjennelse. Når du vil ha noe så er du utholdende og pågående og tar ikke nei for et svar. Du forfører via sjarm og overtalelse og søker allianser som gagner deg for å nå dine mål. Du trenger å være stolt av din partner. Du har en sterk sexdrift, men er avhengig av å føle deg som en erobrer for å holde interessen oppe. For den rette partner er du trofast og oppmerksom og gjør mye for å tilfredsstille hans/hennes behov.

Venus i Jomfruen: Du verdsetter det å kunne ting til fulle, å være en mester. Det fører til ønske om spesialisering og dybdestudier. Du er forsiktig, analyserende og trygghetssøkende. Du elsker det ideelle og perfekte, derfor føler du ofte at du kommer til kort i forhold til idealene. Du liker å hjelpe andre og setter deg selv ofte i andre rekke. Du er mental og liker å forstå og forklare andre hva som er riktig. Du føler deg mest avslappet med det som er rent, pent og organisert. I kjærlighet er du lojal og selvoppfordrende, men har ofte romantiske drømmer som kolliderer men virkeligheten. Du er sanselig og kan være en nyter av livets gleder som mat, skjønnhet og kunst. Verden kan til tider føles for sterk for sanseapparatet ditt og du trekker deg tilbake. Du verdsetter mental kontakt og praktisk kommunikasjon høyt i et forhold.

Mars i Jomfruen: Ditt energinivå er moderat så du er avhengig av gode rutiner når det gjelder mat, søvn og mosjon. Du tenker praktisk og ser hva som lønner seg for deg. Du lar ofte fornuften råde og handler ikke ut fra impuls eller forhastede avgjørelser. Du er systematisk og arbeidsom med sans for detaljer og planlegger nøye fremgangsmåten for å få det slik du ønsker. Du kan arbeide fokusert og konsentrert når du er inspirert, men kan gå lei og la deg avspore hvis du ikke lenger har inspirasjon. Det at man fungerer bra sammen som par og får gjort noe praktisk sammen er viktigere enn sex. Dårlig selvtillit og selvkritiskhet kan hindre ekspansjon og det å ta risker.

Venus i Vekten: Du er estetikeren i Zodiaken. Du har en naturlig eleganse og stil og setter som regel stor pris på kunst og estetikk. Forhold er spesielt viktig for deg. Du er generelt vennlig og høflig. Du liker ikke å såre andre og lar derfor ofte være så si hva du egentlig mener. Du søker hele tiden etter en partner, en du kan dele livet med, en som kan utfylle deg og gjøre deg ”hel. Du søker fred og harmoni og ønsker likeverdige forhold.

Mars i Vekten: Du får inspirasjon av samvær med andre. Du trenger stimulering fra andre for å få brukt energien din. Som vekten har du to sider. Du kan enten bli en passiv følger av andres ideer eller bli en motpol for å skape en balanse. Din beste metode for å få det du ønsker deg er gjennom verbal kommunikasjon. Du kan overtale eller forføre andre med din vennlighet og sjarm, men føler du deg motarbeidet kan du bli en ”jernhånd” i en silkehanske og være ganske dominerende og pressende for å få det slik du vil.

Venus i Skorpionen: Du er intens i alle dine relasjoner, og hjertet og følelsene styrer dine handlinger. I kjærlighet søker etter en sjelepartner. Du vil beruses av kjærlighet og lidenskap. Ekte kjærlighet for deg er intim, lidenskaplig og erotisk. Den skal besette og fortrylle. Du har en magisk erotisk utstråling. Din utstråling er mørk, mystisk, og farlig. Du tiltrekkes av det mørke, dype og forbudte. Du er stolt og avslører ikke dine virkelige følelser til andre enn dine aller nærmeste.

Mars i Skorpionen: Du er viljesterk, selvhevdende og pågående. Du har stor arbeidskapasitet hvis følelsene er involvert. Du har en sterk energi og utstråling. Du er også temperamentsfull og intens, men kan skjule mye av dine egentlige motivasjoner og interesser. Du unngår direkte konfrontasjoner og jobber mer i det skjulte. Din seksualdrift er sterk og du drives mot sammensmelting og intimitet. Du har potensial til stor psykologisk innsikt og drivkraft til å gå ned i dype og skjulte deler av psyken. Det er et element av kontroll i dine handlinger og du kan være emosjonelt dominerende. Du kan også være passiv aggressiv og surmule når du ikke får det som du vil.

Venus i Skytten: Du er eventyreren i Zodiaken. Du elsker å møte det nye og ukjente i form av reiser, nye mennesker eller nye ideer. Du er på stadig søken etter ny innsikt og nye erfaringer. Du er ukonvensjonell, optimistisk og idealistisk og tar lett kontakt med andre. Du kaster deg stadig ut i nye forhold og er leken og eksperimentell. Du blir lett forelsket og søker etter intense sjelemøter, men har vanskeligere for å holde ut langvarige forhold og møtet med hverdagen. Sex er først og fremst lek for deg du drømmer om frie og åpne forhold hvor man deler interesser og visjoner.

Mars i Skytten: Du har et høyt energinivå med mye ildfull energi. Du har en sterk vilje når du har en visjon. Du ser fremover og er glad i å hevde dine meninger. Du kan ha et lite gurukompleks og elsker å lære bort til andre. Din arbeidsinnsats øker med graden av mening du tillegger arbeidet. Du kjeder deg lett og bryter hvis meningen forsvinner. Du handler på impuls og inspirasjon og liker å utforske det som er nytt. Du er ikke særlig utholdende i å oppnå dine mål, og trenger et sterkt ønske eller behov for å orke bryet.

Venus i Steinbukken: Du er en forsiktig og alvorlig sjel. Du verdsetter det som er ekte og seriøst. Du er generelt redd for å bli avvist, og det tar lang tid for deg å bli trygg nok i forhold til å slippe deg løs. Du verdsetter trofasthet, lojalitet og tradisjoner og har heller få og gode venner enn mange overfladiske bekjentskaper. I kjærlighet søker du stabilitet og helst livslang kjærlighet. Du er lojal og står ved din partners side i gode og onde dager. Du setter også pris på det materielle og liker å kunne bygge opp verdier sammen med din partner. Du vil også sette pris på en suksessfull partner med ambisjoner. Som et jordtegn setter du også pris på sanselige gleder. Når du føler deg trygg er du sensuell og givende og har du mye å gi til en partner.

Mars i Steinbukken: Du er en jordnær og praktisk person med et ofte høyt energinivå. Du har en sterk selvhevdelsestrang og vil være best. Din arbeidskapasitet er stor og du legger langsiktige planer. Du er villig til å arbeide hardt og planmessig for å nå dine mål. Du tar gjerne ett skritt om gangen men kan også handle hurtig og systematisk når det er behov for det. Du setter deg helst materielle mål og har en rasjonell tilnærming til livet. Du har en sterk seksualdrift og opplever sex som bekreftelse på forpliktelse og kroppslig stressfjerning. Du kan ha vansker med åpne konflikter og blir da ofte fjern og kald. Du kan også ha vansker med å tilgi og glemmer sjelden en urett.

Venus i Vannmannen: Du er åpen og søkende med sterke ideer om lojalitet og vennskap. Du verdsetter åpenhet og ærlighet. Men en sterk vekt på det mentale søker du noen å dele dine ideer og tanker med. Du er en idealist med sterk interesse for samfunnsspørsmål og ønsket om å skape en bedre verden fri for undertrykkelse og ufrihet. Du er ukonvensjonell og setter pris på det som skiller seg ut, det nyskapende og originale. Du kan være teknologiinteressert og fremtidsrettet. I kjærlighet søker du noen du kan kommunisere med og som deler dine visjoner om fremtiden. Du søker mot utradisjonelle forhold og setter pris på frihet og åpenhet og hater sjalusi og eiertrang. Du kan bli kald og avvisnede hvis du blir såret. Sex kan være ha en tendens til å være eksperimentell og grensesprengende heller enn søken etter ”den store kjærligheten”.

Mars i Vannmannen: Du har mye energi særlig mentalt. Du har en sterk vilje, bestemte meninger og er selvhevdende i kommunikasjon. Du snakker deg til å få din vilje. Du handler på dine idealer og forsøker å være objektiv og se ting utenfra. Du mister sjelden kontrollen og har dine egne måter å gjøre ting på. Du handler langsomt og med ettertanke og det kan ofte bli med praten. Seksuelt er du ukonvensjonell og utprøvende. Du kan ha et distansert forhold til sex eller ha for eksempel vennskapssex uten forpliktelse heller enn søke etter dypere form for intimitet og nærhet. Du kan også tilhøre seksuelle minoritetsgrupper og bryte seksuelle grenser og tabuer.

Venus i Fiskene: Du er alltid åpen for kjærlighet. Du er emosjonell og lett påvirkelig og søker fremfor alt etter en sjelepartner. Du er bevegelig og alltid forandring. Du glir inn i forhold uten egentlig å ta en mental bestemmelse. Sex er naturlig for deg og er med på å utviske grensene mellom deg selv og andre. Du har en sterk fantasi og er følsom og empatisk. Du søker mot det mystiske og magiske og liker å åpne din bevissthet mot opplevelsen av helhet. Dine forestillinger om kjærlighet er idealistiske og selvutslettende. Du kan lett bli skuffet på grunn av dine rosenrøde brilleglass som ser prinser der andre ser frosker. Du har ideal om å være en perfekt, selvutslettende, givende person, mens du egentlig har behov for å være fri til å gjøre akkurat som passer deg.

Mars i Fiskene: Ditt energinivå er som regel styrt av følelser. Du trenger mye ro, ensomhet og harmoni for å finne din indre balanse. Dine følelser er i stadig flyt og det er vanskelig å fastholde dem lenge nok til å kunne fokusere energien mot et mål. Du avledes og avspores stadig og det hindrer deg i å virkeliggjøre dine planer. Kreative yrker kan passe deg best for da kan du bruke dine innfall og følelse friere. Du har en indre opplevelse og lengsel etter helhet som driver deg på en stadig søken. Din kontakt med din indre verden kan åpne opp for en større spirituell virkelighet og gi deg en opplevelse av tilhørighet i en dimensjon som er større og annerledes enn den materielle verden de fleste i vår tid lever i.

Flere artikler: