Valgets kval – slik finner du riktig svar

Av Grethe Holtan

Det kan være vanskelig å ta valg. Usikkerheten kommer. – Kan det være at intuisjonen eller det ubevisste snakker til oss? – At det mest fornuftige ikke oppleves riktig for oss? – Hva gjør vi når de rundt oss mener at valget er innlysende? – Er det noe de ikke ser? – Noe vi selv ikke ser, men føler?

Det ubevisste er betegnelsen på tanker og følelser som vi bevisst sett ikke har kontakt med, men som er til stede i form av ikke-bevisste minner, følelser og opplevelser. De gjør seg gjeldende gjennom spontane ufrivillige indre dialoger som skjer parallelt med vår beviste tenkning. Følelser og tanker som kommer i glimtvise sprang uten sammenheng og mening.

Se for deg ugress (ubevisstheten) som vokser opp sammen med de blomstene du har plantet (bevisstheten). Vi kan luke bort ugresset fordi det er uten verdi og mening. Det er ikke ønsket eller plantet av oss, og virker derfor bare forstyrrende og i veien. Men ugresset er verdifullt for oss. Vi må gå i oss selv og forsøke å legge merke til hva det går ut på. Vi kan holde litt på det, la det feste seg i hukommelsen og undre oss over det.

Intuisjonen setter sammen bevisst og ubevisst kunnskap til en konklusjon eller resultat, lenge før bevisstheten får gjort det. Når bevisstheten fanger opp impulsene fra det ubevisste kan det rasjonelle overstyre det hvis vi ikke passer på. Intuisjonen ser sammenhengen og svaret, mens bevisstheten ser delene hver for seg. Bevisstheten er ikke i stand til å fange opp, fokusere eller forstå alt det som det ubevisste gjør.

Intuisjonen kan hjelpe oss å ta riktige valg. Valg som kan gi det beste utfallet eller resultatet i våre liv. Jeg har utallige eksempler på mennesker som gjør gale valg og som vet at de gjør det. Men de tar valget likevel. Det er riktignok noe som forteller dem at de er i ferd med å gjøre et dårlig valg, men de lytter ikke. Ofte vet de ikke helt hva det er som er galt, eller så evner de bare ikke å stå imot presset fra andre. Ta for eksempel det å gifte seg. Mange av de som gifter seg, «vet» at det er feil, men velger likevel å gjennomføre det. De står i kirken og lover å holde sammen til døden skiller dem ad, samtidig som de «vet» at ekteskapet ikke kommer til å fungere.

 unsplash.com

Intuisjonen ser sammenhengen og svaret, mens bevisstheten ser delene hver for seg

Hvis man spør om årsakene til at man nærmest bevisst foretar gale valg, kommer de rasjonelle svarene. «Fornuften sa at det var lurt, og alle rundt meg mente at det var et godt valg. Min tilkommende ektefelle var jo sånt et flott menneske». «Jeg tenkte jeg ikke kom til å finne meg noe bedre». «Jeg tror jeg giftet meg fordi alle andre gjorde det». «Jeg giftet meg fordi jeg kjedet meg». Det samme gjelder for valg av yrke og jobb. Man kan velge noe trygt eller det andre sier er bra, og «glemme» å høre på seg selv og tørre å følge drømmene sine.
Jeg hører mennesker daglig si i coaching-situasjoner at de angret på at de ikke lyttet til seg selv.«Hadde de bare lyttet til intuisjonen sin den gangen, hadde de ikke sittet der de er i dag». Mye av utfordringen i å tørre å følge intuisjonen sin, har med selvtillit og frykten for å mislykkes å gjøre. Det er som om intuisjonen litt for ofte taper kampen mot disse to. Gjennom trening og bevisstgjøring kan vi alle bli i stand til å ta små, sikre steg i riktig retning.

Intuisjonen kan klare å grave seg fram gjennom jungelen av samfunnets «eksperthysteri». Overalt dukker det opp eksperter som hevder at de har de «riktige» svarene for oss – og om det meste egentlig. Vi trenger ikke tenke eller føle noe som helst selv lenger. Noen andre har dokumentasjon på hva som er riktig for oss. Er du smart, så følger du det de sier. Vi begynner kanskje å bli litt fremmedgjort i forhold til oss selv. Etter hvert som presset på oss øker, vil vi kanskje begynne å spørre oss selv hva som egentlig er riktig for oss. Å få tid til å reflektere over hvilke verdier vi har, er for mange en utfordring. Det er ikke lett i et samfunn fullt av «støy», utallige muligheter og uklare konsekvenser. Og dette skjer samtidig som individualisme har blitt mer populært enn før. I dag kan man velge mellom så mye rart, bare man står for det – og ikke minst er bevisst på det. Er du for «A-4», er du nesten litt «ute».

Intuisjonen vipper deg i riktig retning

Når all tilgjengelig informasjon er til stede eller når man presses på tid til å ta en beslutning, er det intuisjonen som vipper deg videre til den valgte beslutningen. Når for eksempel aksjemeglere har fått alle tilgjengelige fakta på bordet, og beregnet alle forholdstall, utført alle rasjonelle sammenligninger og lest rapporter både her og der, skal de velge hvilken investering som er best. Når to eller flere investeringer kommer ut likt på beregningene, må nødvendigvis en velges framfor de andre. «Hvem skal man da velge?» Når jeg stiller dette spørsmålet, får jeg til svar at de føler seg dratt mot én case mer enn de andre og velger derfor det. Når jeg så spør om de kan beskrive denne opplevelsen av å bli dratt mot det beste, sier de gjerne at de kan føle at det er noe spesielt med det, at de har mest tro på det og at de rett og slett mener at erfaringen deres tilsier det. Når jeg fortsetter å spørre, sier de at det kan være vurderingene deres eller det man kaller teft.

Mye av det samme kan vi se på TV-programmer som Idol og lignende. Når prestasjon, stemme, musikalitet «it»-faktor, sceneopptreden og kommunikasjonsevne med publikum er vurdert, må dommerne velge ut noen til å gå videre. Da sammenligner de kandidatene og diskuterer gjerne helhetsinntrykket av den enkelte kandidat. Da bruker de ofte uttrykk og argumenter som at han/hun har noe spesielt eller unikt ved seg eller at de tror eller føler at han/hun har et større potensial enn de andre. Eller de sier det rett ut, jeg vet ikke hva det helt er, men noe spesielt er det ved kandidaten, eller jeg blir bare trukket mot ham/henne. Begge eksemplene viser at de bruker intuisjonen sin til å se helheten og til å sette delene sammen. De ser også framover i tid ved å bruke rød-tråd-teknikker og mulige framtidige utfall av dagens situasjon.

 unsplash.com

Vi må skille mellom intuisjon og handling

Intuisjonen oppleves gjerne som individuell og personlig. Det gjelder også hva den skal brukes til. Det er faktisk mulig å ha intuisjon uten å gjøre noe med den. Det er opp til hver enkelt å velge om den skal brukes eller ikke. Handling omfatter valg, konsekvenser, verdier og risiko. Man kan godt vite hva som er best for en, uten å gjøre noe med det. Det finnes mange gode grunner og argumenter for ikke å følge intuisjonen sin. Hvor mange ganger hører vi ikke om mennesker som for eksempel blir i et dårlig forhold på grunn av barna sine. De velger å sette barnas barndom foran forholdet sitt, selv om de «vet» at det ikke vil vare. Intuisjon er ikke det samme som valg eller handling.

Man kan si at intuisjon handler om å se, forstå og handle på vegne av en helhet eller en tidsrekke uten at man har alle detaljene. Intuisjon handler derfor om å foreta prediksjoner for å få et helhetsbilde eller en rød tråd. Man legger til det man mangler eller fyller tomrom med forventet eller estimert informasjon.
På bakgrunn av et helhetlig inntrykk utarbeider man for eksempel prognoser. Disse prognosene testes ut i ledetråder som igjen gir oss mer informasjon. Veien blir altså til mens vi går, ut fra et utgangspunkt vi ikke visste var bra nok eller riktig for oss. På veien møter vi både oss selv og andre i døren, og vil dermed også oppleve at intuisjonen igangsetter flere prosesser i oss. Valg som omhandler skifte av jobb vil gi oss ny innsikt og kunnskap om så mye mer enn det. På denne veien kan vi foreta delvalg som fører oss til nye veier, nettopp fordi vi har sett på noe vi ikke var bevisste på da vi startet prosessen.

Intuition is the clear conception of the whole at once
– Johann Kaspar Lavater

Enkelte mener at intuisjon hovedsaklig handler om evnen til å plukke ut de informasjonenhetene som har høyest prediktiv verdi, samtidig som man ignorerer irrelevant informasjon. Intuisjon blir dermed definert som evnen til å handle ut fra en svært begrenset informasjonsmengde. Eller for å si det på en annen måte: Man blir i stand til å forholde seg til deler av en helhet og klarer å forestille seg hvilken informasjon man ikke har. Likevel blir man i stand til å handle eller ta beslutninger.

Intuisjon er evnen til å handle ut fra
en svært begrenset informasjonsmengde.

Intuisjonen kan dra deg mot nye muligheter eller videre mot nye veier du ikke er bevisst på eller ser selv. Det er mange inn- og utganger i en situasjon avhengig av hva man foretrekker, er opptatt av, og hvilken risiko man vil ta. Så er det hvilke muligheter som finnes rundt deg der og da. Med muligheter mener jeg hva slags ytre krefter som er i sving rundt deg. I stedet for å skape alt selv ut fra egne mål, kan man løfte blikket å se hva som skjer rundt deg. Still spørsmål om hvilke krefter og hvilken motivasjon de rundt deg har. Hva slags popularitetsbølger finnes det i samfunnet? Kanskje du kan få drahjelp ved å hekte deg på noe av den strømmen som renner av seg selv. Kanskje du kan nå dine mål på en litt annen måte enn du først hadde planlagt. Ved å se dette og justere noe av det du hadde planlagt kan du spare tid og krefter, og likevel nå målene dine.

Effekten av intuisjonen er at man ser langt flere muligheter og flere sammenhenger enn før. På denne måten kan man si at man øker potensialet sitt eller unngår å gå glipp av de muligheter som finnes rundt en. Sammenhenger og muligheter som man nødvendigvis ikke er bevisst på, ser eller forstår. Ved å teste ut intuitive inntrykk og ledetråder kan det være lettere å få konkret tak i mulighetene eller sørge for å komme seg unna framtidige problemer man ikke ønsker å gå inn i. Det er ikke alle muligheter man vil betale prisen for å få, selv om det i utgangspunktet er noe positivt. Vi snakker altså om bevisste valg basert på intuisjon.

Opportunity often comes disguised
in the form of misfortune, or temporary defeat – Napoleon Hill

Tenk deg at du i livet ditt går på en vei. På veien passerer du mange butikker med store utstillingsvinduer fylt med mange flotte ting. Etter hvert som du går, passerer du vindu for vindu. Du kan velge å se inn eller passere uten engang å få med deg hva som er der. Hvis man stopper opp og vurderer, kan man ta et valg om man ønsker å gå inn i butikken eller gå videre. Man kan stå en god stund og tenke, men på et visst tidspunkt må man gå videre. Jeg tenker at innenfor vinduene ligger det nye muligheter for oss.

Etter hvert som man går, møter man stadig på nye butikker med vinduer fylt med nye ting man vurderer og blir fokusert på. Som tiden går, blir det vanskeligere å gå tilbake til butikkene man for lengst har passert. Det kan være muligheter som jobbtilbud, vennetilbud, kjærestetilbud, mulighet til å få barn eller andre ting som dukker opp. Noen er ikke bevisste på hva det er, andre klarer ikke å bestemme seg, mens enkelte nøler for lenge og kanskje angrer etterpå. Mulighetene er tidsbegrenset fordi ting endrer seg, og vi endrer oss selv også.

Det optimale er å være seg selv bevisst på hvilke muligheter man har og hvordan man skal forholde seg til dem. Det å ikke ta stilling til noe, er også et valg. Men det ser man gjerne i ettertid. Å være seg selv bevisst hele tiden er både krevende og slitsomt, bruk derfor intuisjonen aktivt som et redskap som hjelper deg å sortere viktige ting fra det som ikke er så viktig for deg. La intuisjonen og bevisstheten gå hånd i hånd. Løft blikket opp fra seg selv og ser på helheten rundt deg. Spør deg selv hvilke muligheter du har og hva du ønsker å gjøre med det. Bare sett hjernen din i gang og la svarene komme til deg av seg selv.

Opportunities are like sunrises. If you wait too long, you miss them – Ukjent

Det er noe musikalsk over intuisjon, du kjenner det når noe stemmer, og merker i hvert fall når det ikke stemmer. I en melodi skal både tekst og toner henge sammen. Det skal bygges opp til et godt refreng og helheten må være god. Når noe ikke stemmer, vet man gjerne ikke helt hva det er som ikke fungerer, men man velger en ny og bedre kombinasjon, fordi det bare høres bedre ut. Når du har forsøkt mange nok kombinasjoner, kommer du til den riktige kombinasjonen. Du trenger ikke konsentrere deg eller tenke på det, det kommer av seg selv på riktig sted.

A good artist lets his intuition lead him wherever it wants – Lao-Tzu

Flere artikler om liknende temaer

USA: Demokratiets død?

USA: Demokratiets død?

USA sitt horoskop og dagsrapport for «kuppet» i kongressen.Av Per Henrik Gullfoss Jeg sitter og ser på at kongressen i USA er stormet. Dette er landet som...

En ny president

En ny president

En kort analyse av Joe Bidens horoskop Av Per Henrik Gullfoss Gjort på dagen da han ble erklært som vinner av presidentvalget 2020 ] Joe Bidens horoskop...

En liten historie

En liten historie

Av Per Henrik Gullfoss For å fortelle deg litt om hvilken rakett du sitter på: For 200.000 år siden befant de første menneskene av vår rase, homo sapiens, seg...

Lær å se energi – rutenett

Illustrasjon til artikkelen Lær å se energi av Marbella Barajas. Magasinet Harmoni nr 4 2020. Klikk på bildet og kopier eller lagre det slik at du kan skrive...

Numerologi: Tallet 2

Numerologi: Tallet 2

Av Annekarin Athena Angelina Lyyshaug Er du en toer født den 2., 11., 20, og 29. i måneden, vil første avsnitt i denne artikkelen være spesielt interessant...