Saturn i Steinbukken

Den 21. desember gikk Saturn inn i Steinbukken.
Vi ser effekten av dette i saker som avsløringen av Arbeiderpartiets Trond Giske.
Avsløringen av Idrettstyrets voldsomme forbruk av alkohol og utbetalinger til konsulentfirmaer.
Internasjonalt ser vi det gjennom alt oppstyret rundt Russlands idrettsledere og utestengelse fra OL.
Vi kan vente oss flere slik saker, hvor mennesker udyktighet og misbruk av ansvar og autoritet vil avsløres. Vi kan regne med at Bergen 2017 AS og Norges Cykleforbund, Norges Fotballforbund, det internasjonale fotballforbundet og andre organisasjoner med mye makt og penger som drives som et vanskjøttet borettslag fra ”Grukkerudåsen”, vil avmaskeres.
Vi vil få et mye sterkere krav til dyktighet, ansvarlighet, redelighet og evnen til å bruke og ikke misbruke autoritet blant ledere. Ikke minst vil det gjelde i politikken, hvor vi kan forvente oss store utfordringer for presidenter og andre statsledere som ikke har forstått hva autoritet og ansvar egentlig innebærer og skal brukes til. Eksempel på land som kan forvente seg videre trøbbel i så måte er Spania, USA og EU.
På det personlige plan anbefales du å ha så stor integritet og kvalitet i det du gjør og er som mulig. Dyktighet og ansvarlighet vil nå gi uttelling. Det motsatte vil også gi konkrete resultater, men ikke av det slaget du ønsker. Saturn i Steinbukken innleder en periode på 2 til 3 år hvor det vil skje en stor opprydding blant verdens ledere og autoriteter. Et eksempel kan være #MeToo kampanjen. Med Saturn i Skytten ble folk oppfordret til å dele sin erfaring og komme med sannheten. Med Saturn i Steinbukken vil det bli slik at man i stadig stigende grad vil være nødt til å ta konsekvensen av den sannheten som kommer frem.

Artikler

Månefasene og månen i stjernetegn


Full Moon
Full Moon

The moon is currently in Taurus
The moon is 16 days old