Dag-Rune Linnerud – «Runenes magiske verden»

Av Briana Holberg

Har du lyst til å lære om runer, er Dag-Rune Linneruds nye bok, ”Runenes magiske verden” et veldig godt alternativ. Dag-Rune har arbeidet med og studert runene, norrøn mytologi og trolldomskunst i mange år og har et solid fundament for å skrive denne boken. Han klarer kunststykket å forene en vitenskapelig synsvinkel med spirituell og magisk innsikt.

Bokens utseende er en fryd for øyet med et vakkert runesymbol i gull.
Innholdet i boken er lett tilgjengelig med mange illustrasjoner, fargebilder, rammer, tabeller og kapitteloverskrifter. Det gjør den lettlest og oversiktlig. En fyldig innholdsfortegnelse gjør den egnet også som oppslagsverk.
Første del av boken tar for seg den historiske bakgrunnen for runene både i Norge og de Skandinaviske landene samt det keltiske Britain. Han baserer seg på solid vitenskapelig grunnlag i fremstillingen av runene og deres opprinnelse.
Alle runene i Futharken (de 24 eldste runene) blir systematisk gjennomgått både med vokalbetydning, historie og mytologisk innhold.

Boken krydres med sitater fra Håvamål, Sigerdrivamål og ulike inskripsjoner fra pinner, steiner, smykker, dyrebein ol. Et fint eksempel på norrøn visdom er vers 10 av Sigerdrivamål:

Vær hilset æser,
Vær hilset åsynjer,
Vær hilset du, vår hellige jord,
Gi oss klokskap i ord
Og visdom
Og legende hender i livet.

Halve boken er viet til beskrivelsen av runene. I den andre delen får Dag-Runes personlige stemme enda større plass. I kapitler som omhandler runemagi og divinasjon og en drøfting av fornordisk sangtradisjon og spådom gis det plass til bruk av runene som selvutviklingsverktøy og som spådomsverktøy.
Han gjennomgår ulike runeinskripsjoner med magisk innhold. Et kapittel tar for seg runemagien i de gamle skriftene. Teksten gjengis først for så å tolkes av Dag-Rune. Han går så videre til praktisk innføring i runebruk og magi til spådom og beskyttelse.

I kapittelet om binderuner, som er en sammenfatning av flere runer, får vi innsikt i betydningen av de vakreste symboler, som for eksempel Vegvísir som er et vernesymbol.

(← ill. Wikipedia)

Morsomt nok forteller han at binderunene også er aktuelle i dag. Blåtannsymbolet som er brukt i mobilsammenheng er egentlig en binderune av bokstavene H + B, runene Hagal (Hagl) og runen Bjarkan (bjørk). Symbolet kan tolkes som plutselige forandringer. Det passer jo bra på mobilen.

Han gjennomgår også ulike runegaldrere, symboler laget av flere runer. Runegaldreren Vegvisir er en slags kompassgalder som skal sørge for at du ikke mister veien enten det gjelder i indre eller ytre stormer. Det slår meg når jeg ser på disse galdresymbolene at de kan likne på de mystiske kornsirklene som man finner i England.
Galdresymbolene er vakre og harmoniske å se på, og de kan brukes som magiske påkallinger for eksempel av egenskaper man ønsker å oppnå. Dag-Rune viser deg også hvordan du kan lage dine egne binderuner, og aktivisere dem.

I kapittelet Øvelser i runespådom lærer du metoder for å spå i runer. Han viser ulike legg med tolkningseksempler. De som bruker tarotkort kan kjenne igjen 3 kortsleggene som for eksempel

Fortid – nåtid – Fremtid

Man kan også kaste runer eller riste som det kalles. Dag-Rune gir også instruksjon i hvordan man gjøre det.

Jeg liker godt at boken har en fyldig litteraturliste og et register som gjør at du lett finner frem i boken. Det er også fint at de tre overleverte runediktene som danner basis for vår forståelse av runene, er med. Der kan man selv lese betydningen av runene ut i fra tre ulike tolkninger.
I det hele tatt så inspirerer boken meg enormt. Den er vakker, oversiktlig, innsiktsfull og full av dokumentasjon. Der Dag-Rune kommer med egne teorier gir han klart beskjed om dette slik at leseren vet hva som er hva. Han kommer ikke med bombastiske eller subjektive påstander eller fantasier som man ofte (eller av og til) kan finne i bøker som omhandler magi og spådom. Boken åpner derimot for at ting kan tolkes på ulik måte.

Boken gir en klar og estetisk innføring i runer og runekunsten. Den egner seg for alle som vil ha en veldokumentert og gjennomtenkt innføring og fordypning i den norrøne verden og dens magi. Løp og kjøp.

Boken er gitt ut på Gyldendal 2020 og finnes både i innbundet utgave og som E-bok.
Du kan finne et intervju på NRK hvor Dag-Rune snakker om boka – se her

*

*