Rainbow Reiki® Ryggsøyleterapi

Av Else Kain Hovrud

– Healing, regresjon og tilgivelse
Kan regresjon og tilgivelse gjøre deg fri fra smerte? 

De siste årene har jeg lært mye om hvilken betydning ryggen har for helsen vår. Gjennom svært mange behandlinger med Rainbow Reiki ryggsøyleterapi har jeg fått overvære mange spennende rygghistorier.
Jeg vil fortelle litt om mine erfaringer med behandlingen. Hvordan rygg-, nakke- og skuldersmerter, hodepine, stramme kjever osv. kan bli borte ved hjelp av healing, regresjon og tilgivelse. Og hva frigjøring av slike spenninger kan bety for det mentale; – måten vi tenker på, hvordan vi ser på verden og holdningene til livet.

Filosofien bak metoden Rainbow Reiki® ryggsøyleterapi går ut på at minner og følelser står i nært forhold til muskulaturen.
Uløste emosjonelle konflikter, traumer, undertrykte følelser og lidelse og lignende ligger til grunn for muskulære spenninger, som igjen kan lede til at ryggvirvler blir skjøvet litt ut av sin naturlige posisjon.
Fra ryggraden går det mange nerver som sender informasjon mellom hjernen og bestemte deler av kroppen og indre organer.
Når en virvel er ute av sin normale posisjon, fører presset som oppstår på nervetrådene til en begrensning av denne informasjonsflyten. Dette kan være en viktig årsak til sykdom og kroniske plager.
Dessuten kan en virvel ut av stilling føre til store smerter fra nerver som kommer i press.

Følelsesmessige påkjenninger
I ryggsøyleterapien er vi opptatt av å løse de underliggende årsakene til problemene klienten har. Følelsesmessig stress kan gi oss kronisk anspente muskler. Dette kan oppstå i alle kroppens muskler når vi undertrykker og fortrenger sterke følelser over tid.
Eksempel: Du har sikkert erfart hvordan du automatisk holder pusten og spenneAr blant annet magemusklene og nakkemusklene når du blir skremt.
Når store følelsesmessige påkjenninger holdes tilbake over lang tid kan musklene bli kronisk anspente.

Kroppen og underbevisstheten husker disse fortrengteA situasjonene og dette gir en uheldig forbindelse til fortiden.

Avslapning av anspent muskulatur
Med varsom berøring kan vi løse opp i anspentheten ved hjelp av en spesiell sammensetning av den effektive healingformen Rainbow Reiki®, regresjon og tilgivelse.
Vi bruker altså ingen fysisk manipulering, brekking eller strekking. Derfor er ikke behandlingen smertefull, men i stedet utrolig avslappende og mange sovner.
Hvorfor ikke prøve en holistisk metode før medisinering og kirurgiske inngrep?

Det kan være vanskelig å kvitte seg med problemene når årsaken ligger i det underbevisste sinnet.

Else Karin Hovrud

Historien til Kari
Kari var stiv og støl, hadde mer eller mindre diffuse smerter og følte seg generelt i dårlig form. Hun hadde kommet til et punkt i livet hvor gløden var borte. Gradvis hadde livet utviklet seg til en grå hverdag med inaktivitet. Dette hadde skjedd litt og litt over lang tid og nesten uten at hun var klar over det egentlig.
Kostholdet var dårlig, dagen startet gjerne med kaffe, røyk og søt kjeks. Ingenting annet smakte. Senere ble det enda mer kaffe for å holde ut arbeidsdagen.
I det siste hadde smertene i korsryggen blitt mye verre, og det var årsaken til at hun tok kontakt med meg.

Ved første øyekast så Kari grå, trist og tørr ut. Jeg spurte henne straks om hun hvor mye vann hun drakk pr dag og det var nesten ingen ting. Hva med kosthold? Generelt dårlig, viste det seg.
Heldigvis var Kari innstilt på at endringer måtte til og vi ble enige om at hun nå skulle kutte ut noe av kaffen og drikke 2 liter vann pr dag. Hun var også villig til å begynne å gå en kort tur hver dag.

Hun var trøtt og sliten og sovnet ganske raskt og sov under store deler av den første behandlingen. Mens hun sov behandlet jeg alle hennes store ledd for å frigi spenninger og energetiske blokkeringer. Dette er viktig for fysisk helse og for å bli kvitt smerter, men også for sinnet vårt.
Når vi løser opp spenninger ser vi annerledes på livet. Stivhet i kroppen påvirker også sinnet vårt. Vi blir «stivnakket», «stivbent», «trangsynt», lite fleksibel og har problemer med å gjøre nødvendige endringer. I denne lukketheten kan vi også lulle oss inn i offerrollen, hvor alle andre har skylden og vi kan få en «stakkars meg»-holdning. Vi kan bli aggressive og fiendtlige eller duknakket og miste gleden ved å leve.

Ved å åpne opp den fysiske kroppen, åpner vi også opp for helbredelse av vårt tankesett. Dette hjelper oss å endre livet til det bedre.

Kari var tilbake uken etter og allerede da så jeg fremgang hos henne. Hun hadde begynt å drikke vann, og hun virket mye livligere enn første gang jeg så henne. Det hadde også blitt noen spaserturer, og hun følte ryggen var mindre smertefull.
Jeg satte noe av hennes store fremgang i sammenheng med at hun hadde begynt å drikke vann og kuttet noe av kaffen. For ryggen vår er også avhengig av vann.

Mellom ryggvirvlene våre er det skiver av brusk fylt med et geleaktig materiale i midten. Disse putene som inneholder mye vann, fungerer som støtpute mellom virvlene. Det er viktig at disse putene får regenerert seg om natten når ryggraden ikke belastes og her spiller vann også en stor rolle. Dehydrerte støtputer er lite fleksible og fungerer dårlig som støtdempere.

Kari hadde også begynt å bevege på seg; – for svak muskulatur er ofte årsak til ryggproblemer.

Jeg var veldig glad for Karis raske fremgang og fortsatte min behandling med å løse opp spenningene i diafragma, pustemuskelen.
Kari hadde store blokkeringer her og var veldig anspent. Etter litt behandling kom hun i kontakt med gamle minner om mor.
Hun skjønte brått hvorfor moren hadde oppført seg mot henne som hun gjorde.

Karis mor hadde prøvd å beskytte Kari mot «overfølsomheten» hennes som moren anså som en stor svakhet. Hun hadde prøvd å gjøre Kari mer hard og tøff akkurat som hun selv hadde gjort for å orke livets utfordringer. Hun hadde fortrengt og pakket bort alt innestengt sinne og vonde følelser. Dette resulterte etter hvert i en kronisk muskelsykdom for moren.

Kari skjønte plutselig at moren hadde ønsket å hjelpe henne, ikke undertrykke henne. Moren hadde ikke ment at Kari var verdiløs, slik hun hadde følt det hele livet.
Hun forsto lengselen hun hadde hatt hele livet. Hun hadde søkt etter den kjærlige og aksepterende moren som hun aldri hadde fått oppleve.

Hun gråt så hun ristet da denne erkjennelsen sank inn og da hun etter hvert ble rolig, føltes det som om hun lettet mange kilo der hun lå på benken.
Denne innsikten løste mye smerte hos Kari, hun fikk et litt annet syn på tilværelsen. En veldig tung bør hadde lettet fra hennes skuldre, men det skulle vise seg at dette kun var begynnelsen på Karis vei mot å frigjøre seg fra de gamle historiene.

Behandling av ryggen
Kari fikk behandlinger for å avspenne musklene i ryggen med en eller to ukers mellomrom og kom i berøring med et voldsomt sinne etter som hun fikk mer kontakt med kroppen sin igjen og minnene som satt innestengt i den anspente muskulaturen.
Vonde erfaringer som hun ikke hadde vært i stand til å håndtere på annen måte, hadde hun stengt inne ved å spenne musklene og fryse ned hendelsene. Nå hadde anledningen kommet for at hun kunne bearbeide tingene.
Samtidig med ryggbehandlingene hadde vi veiledningssamtaler, hvor jeg hjalp henne å forstå seg selv og finne nye måter å håndtere problematiske situasjoner på.
Hun lærte seg å kanaliserer aggresjonen ut på en forsvarlig måte ved fysisk trening og begynte å meditere for å roe ned mentalt.

Lett regresjon
Etter hvert kom vi til behandlingen av ryggvirvler som var kommet bitte litt ut av posisjon.
For å komme i kontakt med traumene som var lagret her ledet jeg Kari inn i lette regresjoner.
Det er en metode hvor jeg hjelper klienten til å bli mentalt veldig avslappet og på denne måte få tilgang til underbevisste minner.

Her er noen av situasjonene hun kom inn i:
Fra tidligere liv:
Som 6-7 år gammel jente måtte hun gå et ærend for mor alene i mørket. Hun var svært mørkredd og var vettskremt. Da hun omsider kom hjem etter en strabasiøs tur, fikk hun fysisk avstraffelse for at hun hadde skitnet seg til, i stedet for trøst og omsorg som hun så sårt hadde behov for.
En annen gang opplevde hun seg som ung gutt som hadde hatt et kjærlighetsforhold til en jente han var veldig glad i. Forholdet ble oppdaget, og det fikk store følger for både ham og jenta. Slik usømmelighet var ikke allment akseptert på den tiden, og han fikk virkelig lide for sin «lettsindighet» med offentlig hardhendt avstraffelse. Jenta ble sendt bort i skam.

Gjennom flere regresjoner fra dette og tidligere liv var gjennomgangstemaet urettferdighet, undertrykkelse, neglisjering og omsorgssvikt. Hun kom i berøring med gamle situasjoner som hadde satt seg fast i kroppen og med minner fra en vanskelig barndom.
Kari skjønte årsaken til sitt dårlige selvbilde, hvordan hun lot seg utnytte og ikke torde å stå opp for seg selv.

Tilgivelse
I flere av regresjonene slet hun virkelig med å tilgi det som hadde skjedd og gi slipp på hendelsene og befri seg selv fra byrdene hun bar på. Hun hadde lidt så lenge under følgene av disse hendelsene at hun mente det var urettferdig at hun bare skulle «glemme hele greia».
Gjennom veiledning og hjelp til å forstå følgene av ikke å tilgi, greide hun etter hvert å tilgi menneskene som hadde oppført seg dårlig. Hun ga slipp på mange tunge byrder som hun bokstavelig talt hadde båret på ryggen og som hadde satt seg fast i muskulaturen.
Hun tilga også seg selv for at hun hadde havnet i problemene og måten hun hadde håndtert situasjonene på.

Hvorfor så viktig med tilgivelse?
Det å bære på gammelt nag er en stor byrde for oss fysisk og mentalt. Det styrer vår måte å tenke på, det styrer følelsene våre og kan gi store fysiske plager som ikke kan medisineres bort, skjæres bort eller strekkes og knekkes bort. Problemet sitter som sagt i tankene og følelsene og forplanter seg til kroppen.

Mange har problemer med å tilgi fordi begrepet blir misforstått.
Å tilgi betyr ikke å godta det som har skjedd. Å tilgi betyr ikke å frikjenne noen for skyld.
Å tilgi er for din egen del, for å befri deg fra det som tynger deg, for at du skal få fred med deg selv. Du tilgir for å ta tilbake makten over eget liv. Så lenge du bærer på byrden er det andre mennesker som har makten over deg.
Når vi ikke tilgir bruker vi gjerne svært mye tid og energi på innvendige dialoger til mennesker som ikke aner noe som helst om det. Vi har innvendige krangler og diskusjoner og den eneste som deltar er oss selv.

Vi kan ikke gjøre hendelsen ugjort, men vi kan til enhver tid bestemme selv hvordan vi vil reagere på det som skjedde, om vi vil la det forpeste livet eller om vi vil gi slipp og gå videre.

Poenget er å slippe det vonde som skjedde, ikke la det vokse seg stort, ikke gi det næring ved hele tiden å tenke hevn, revansj og så videre.
Mange har brent seg på å hevne en urett og selv blitt skyldig i nye tragedier.

Personlighetsutvikling
Gjennom ukene med behandling lærte Kari seg å sette klare grenser for hva hun godtok og ikke godtok fra andre mennesker. Hun lot seg ikke lenger undertrykke og sa farvel til sitt dårlige parforhold.
Hun ble en klar og tydelig person som andre mennesker kunne stole på. Hun utstrålte en ny styrke og ro og tiltrakk seg flere og bedre opplevelser enn tidligere.
Hun fikk også et lettere forhold til sine kolleger og etter hvert tilbud om en bedre jobb innen samme firma.

Det er mange slike historier jeg kunne fortalt om.
Det er komplekse saker som med Kari, og enklere tilfeller hvor jeg har fått anledning til å hjelpe mennesker til en bedre hverdag. Når spenningene i muskulaturen blir borte, alt faller tilbake på sin rette plass og kroppen kommer tilbake til normal tilstand, da kan gjerne smerter forsvinne også. ●

*

Artikler

Månefasene og månen i stjernetegn


Full Moon
Full Moon

The moon is currently in Taurus
The moon is 16 days old