Numerologi: Tallet 2

Av Annekarin Athena Angelina Lyyshaug

Er du en toer født den 2., 11., 20, og 29. i måneden, vil første avsnitt i denne artikkelen være spesielt interessant for seg. En toer har fødselsdagstall 2.

Alle tall har flere plasseringer i en analyse. De viktigste plasseringer er livsveistall, fødselsdagstall, holdningstall, sjeletall, egotall, skjebnetall. I en analyse finnes der mange andre, mindre viktige plasseringer som utgjør helheten.
Jeg gjør derfor et utvalg, og tar utgangspunkt i tallet 2. Det gir et inntrykk av den personen som har dette tallet i sitt numeroskop.

Fødselsdagstall 2
Tallet 2 er påvirket av Månen, og vannelementet. Tallet representerer dualitet, balanse og det feminine prinsipp. Livet i seg selv handler om balanse og en dualitet; mellom det feminine og maskuline, vekselvirkningen mellom det positive og det negative, det gode og det onde osv. For å komme videre i vår utvikling, vil vekselvirkningen mellom motsetninger måtte erfares og integreres i oss selv.

En person med fødselsdagstall 2, er født den 2., 11., 20, og 29. i måneden. Den rene toerenergi er personer som er kreative, følsomme, sensitive og fantasifulle. De er vennlige av natur og lever seg raskt inn i andres situasjoner. De har høye ambisjoner og strever alltid etter harmoni i tilværelsen.
Tallet 2 er også det glade tall, fordi de elsker å underholde, er kreative, følsomme og lever seg raskt inn i andres situasjoner. De ser fort om andre har det bra eller dårlig. Hvis noen av deres nærmeste har det dårlig, vil de føle det på kroppen selv. Den sterke medfølelsen og empatien de har for andre, kan gjøre at de går for langt, og glemmer seg selv.
De er født til alltid å ha nok, og gjøre det de har lyst til, noe som gjør dem til de beste på sitt felt. I hvilken grad de lykkes, avhenger av hvilke andre tall de har i sitt numeroskop

Fordi tallet er et dualitetstall, kan mange toere ha problemer med å velge mellom to eller flere alternativer. Det gjelder både de enkle og de mer komplekse situasjoner. Noen kan av den grunn være konfliktsky når det kommer til vanskeligheter.
En toers drivkraft i livet dreier seg om samarbeid, partnerskap, forhold, balanse og intuisjon. Disse egenskapene kommer best frem når de kan være en god partner og støttespiller samt i godt samarbeid. De er teammennesker, også i de nære forhold.
De er ofte drømmere og romantikere, og har derfor ikke alltid den største energien til å få gjennomført sine egne planer og ideer.

En toer liker ikke å ta sjanser, men vil heller gardere seg. De kan være av dem som er redd for å miste det de har, som tap av ting, penger, jobb eller kjærlighet.
Hvis de overvinner frykten for adskillelse, overdreven forsiktighet og ubesluttsomhet, kan de få oppfylt mange av sine fremtidsvisjoner og drømmer.

Farger som vibrerer med dette tallet er fiolett, naturhvit, blek grønt, lilla.
Krystallsteiner som vibrerer på dette tallet er perle, månesten og katteøye.
Din erkeengelenergi er Raziel. Raziel er Guds sendebud.

Sjeletall 2
Dette tallet sier noe om hvem en toer er, og hva en toer føler i seg selv, og hva som er din sjels hensikt som ikke er synlig for omverdenen.
Hvis en toer lever i strid med sitt sjeletall, vil det i livet ditt manifestere seg som sorg og en følelse av å ikke være fullendt/god nok.

Sjeletallet kalles for det hemmelige tallet, da man ikke alltid ser disse egenskapene i en persons ytre. Vær tro mot seg selv og det en toer står for.
Det er viktig for vår indre reise i livet, og derfor viktig å forstå, for det er dette som vil lede seg til indre fred.

Din sjels hensikt: Min sjel er oppfylt når jeg er forelsket, når jeg lever i harmoniske omgivelser, og bruker min sterke intuisjon, lytter til god musikk og fører gode mennesker sammen.

For å nære din sjel, er det viktig å gjøre mer av de tingene som gir deg glede i hjertet. Kanskje en toer hadde noen interesser som barn, som toeren nå har gått helt bort ifra. Ta tilbake i livet ditt det som virkelig gleder deg, og du er på rett vei.

Livsveistallet 2
Beskrivelse av din personlighet,
din vibrasjon.

Livsveistallet er summen av din fødselsdato, måned og år, redusert ned til et ensifret tall.
Det er en beskrivelse av den livsveien en toer må velge for å bli lykkelig, og de kvaliteter en toer vil utvikle og få integrert i dette livet. Din reise er kodet i ditt livsveistall, fra det øyeblikket du ble født. Følger en toer sin livsvei, vil ting legge seg til rette for dem, og en toer vil oppleve at alt de gjør, kan gjøres med letthet, fordi de er på riktig vei.

Megleren
Tallet 2 assosieres med Månen. Hvis du kjenner en person med livsveistall 2, så er dette en person som representerer fantasi og følsomhet. De har stort behov for balanse, fred og harmoni. De er her for å elske andre og få hengivenhet og kjærlighet tilbake. En toer forlanger ubetinget kjærlighet.
Utseendemessig, når toeren er i sitt ess, stråler de ut en vidunderlig hengivenhet, godhet og en smittende latter. Som person er en toer idealistisk, men andre forstår det ikke alltid, så en toer går dine egne veier. Egenskaper hos en toer er evnen til å leve seg inn i andre menneskers situasjon, en sterk medfølelse og ofte telepatiske evner. En toer kan glemme seg selv og komme i sjelelig ubalanse fordi de lever seg så mye inn i andres situasjon.

Hvis en toer går for langt i å gi til andre, kan de bli sinte og bitre. Da er det på tide å adressere problemet og si: «Jeg er lei meg for det som skjedde, men det er uansett ditt problem»
Toeren liker ikke konflikter, og de vil gjøre alt som står i deres makt for å bringe situasjoner i balanse igjen. De kan også ha vanskelig for å ta valg. Det beste man kan gjøre for en toer, er å velge, enten det handler om de store valg, eller de mer hverdagslige. Å stille et spørsmål som gir valg, bare forvirrer en toer. Det er bedre at man gjør valgene selv og spør toeren om han/hun er enig.

De er godmodige personer, men kan likevel bli utrolig frustrerte og sinte hvis avgjørelser tas over hodet på seg. Derfor er det viktig hvem en toer omgås, slik at de kan bli hørte. En toer følger andre mer enn de leder.
Når toere er omgitt av emosjonelle vampyrer som tapper dem for energi, er det helt greit å trekke seg unna. Ellers vil en toer fort brenne seg ut og frustrasjonen vil bli vendt innover i dem selv, slik at de får problemer. Det er viktig å skille mellom det som er egne utfordringer, og det som er andres.
Det er viktig å huske at de positive sidene er i flertall. En toer er kjærlig, følsom, intuitiv, diplomatisk og samarbeidsvillig med stor innsikt, og en toer er den ideelle partner som krever felles løsninger og samarbeid.
Affirmasjon for en toer i ubalanse: «jeg er fredens harmoniske uttrykk, og jeg ser kjærlighet i alle»
Holdningstall 2 Førsteinntrykket en toer gir andre.

Dette er tallet som beskriver hvordan andre opplever deg når de ikke kjenner deg. Andre får et inntrykk, og tror de vet hvem en toer er.
Hvis livsveistallet harmonerer med holdningstallet, vil førsteinntrykket harmonere med den en toer faktisk er. Hvis tallet ikke harmoner, vet man ikke hvem en toer er etter første møte, fordi inntrykket vil være todelt.
Harmoni mellom holdningstall og livsveistall:

En toer virker avslappende på andre, og har en tendens til å være observatør. En toer er interessert i andre menneskers livshistorie, og nysgjerrig på det overnaturlige, da en toer er i god kontakt med sin egen intuisjon. De kan ha klare flash inn i fremtiden og fortiden, klarsynte evner. De er ofte sanndrømte, og kjeder seg sjelden. De har en sterk medfølelse med andre og er fasinert av deres livshistorie. Dette er inntrykket en toer gir andre i et første møte.
Disharmoni mellom holdningstall og livsveistall:

Hvis en person har livsveistall 8, som er en utfordring til holdningstallet 2, vil første inntrykk av denne personen bli en helt annen i forhold til hvem denne personen egentlig er.
En person med livsveistall 8, er ofte en realist med interesse for jobb, økonomisk stabilitet og lederegenskaper.
Med holdningstall 2, vil denne personen, i et første møte, gi et inntrykk av å være svært interessert i andre personers livshistorie, og deres liv. Men personens egentlige personlighet, dreier seg om fakta som jobb, økonomi og stabilitet. Her kan førsteinntrykket bli fullstendig feil, og personen vil ikke føle seg forstått av andre når det kommer til hvem han/hun virkelig er.
Etter en nær relasjon på 3-5 måneder vil bakenforliggende egenskaper hos en person kunne gjenkjennes. Hvis man kjenner seg selv godt, kan det være greit å fortelle andre om sine største lidenskaper og interesser tidlig i bekjentskapet. ●

Du kan lese om tallet 1 i
Orakel nr 3, 2020.

www.tarotnorge.net

*