Livets Glede – kan man være glad uten grunn? Eller må man ha en årsak?

Av Steen Landsy

Hvordan finne livsgleden. Du kan arbeide bevisst med å bringe glede inn i alle livets omstendigheter.

Vi lever et liv fylt med aktiviteter som hele tiden krever handling på en eller annen måte. De fleste prøver iherdig å være oppmerksomme og tilstede. Det gjør det er vanskelig for mange å skulle være glade i tillegg.
Vi er også forskjellige, med forskjellige erfaringer fra våre mange tidligere liv. Så hvordan skulle det være mulig for oss alle å være glade hele tiden, siden vi har vært og er utsatt for så mange forskjellige prøvelser og lidelser.
En mulighet er at man samtidig som man aksepterer de vanskelige tingene her i livet helt bevisst trener på å flytte fokuset over mot å være glad.

unsplash.com

Se for deg at du oppretter en forbindelse med en universell kraft som er stille, men som kan gli gjennom alle dine opplevelser som en gjennomgående strøm. En energi som styrker din livskraft, øker din positive oppmerksomhet og gjennomrisler ditt nervesystem, hvor den etterlater en boblende strøm av utrolig energi!
Gleden er en slik aktiv energi fordi den på alle måter omskaper din væremåte til et uttrykk som bringer lys til ditt indre univers – din kropp. Den gjennomrisles av lysenergi som gir alle dine celler og organer et bad i positiv energi.

På denne måten lager du rett og slett solskinn, det vil si næring og livsenergi, for en mengde vesener som bor i din kropp. Slik skaper du glede for milliarder av små levende skapninger som får bedre livsvilkår og dermed sørger for større sunnhet og balanse i deg.
En slik tankegang vil også trene deg i å ha nestekjærlighet til ditt indre univers og dermed øke din evne til å elske alle slags skapninger, også de som er i andres mikrokosmos. Naturligvis formes selv grunnsubstansen av gleden i ditt følelseslegeme, det vil si din aura. En slik strøm av bevissthetskraft med glede vil få deg til å stråle, selv om dine omgivelser svært sjelden vil kunne se det, men de vil merke det.

Det har seg slik at fra følelseslegemet blir energien sendt gjennom ditt nervesystem og alle kroppens celler. Det vil skape en reaksjon av kjemiske og elektriske impulser i lys og harmoni. Snart vil ditt hjertes elektromagnetiske felt sende ut forsterket og avbalansert livskraft. Det nesten syv meter store magnetfeltet som kommer fra hjertet vil nå frem til dine omgivelser som dermed vil merke gledens energi.

Glede beskrives ofte som en egenskap. Men den er mer enn det. Den er menneskets reaksjon på universets kjærlighetsenergi. Den er en del av kjærlighetsenergiens strøm, som får oss til å lyse som større eller mindre flammer. Slik forsterker vi vårt eget indre lys, samtidig som vil blir bedre redskaper for det åndelige lys.

unsplash.com

Ny energi til alle oppgavene
Vi gjør mye fordi vi er nødt. Jeg må, jeg skal, jeg bør… det nødvendige står i kø. Noe som dessverre kan resultere i at vi til tider møter disse oppgavene med likegyldighet og uoppmerksomhet.
Spirituelle mestere forteller oss om oppmerksomhetens og tilstedeværelsens betydning. Gjennom å trene oss på å tilføre glede får øyeblikket nok en positiv faktor. Det gir en letthet som styrker vår evne til å skape en levende og livgivende nærhet til livet. Gjennom å innføre glede som en ramme og bakgrunns energi for alle våre opplevelser, kan vi styrke vår evne til å være glade samtidig som vi gir nytt liv til de trivielle nødvendighetene – rett og slett gjennom å se dem i gledens lys. Å trene på å se gleden kan føre til en reell forandring av din spirituelle erfaring av hverdagen og utvide din opplevelse av å være til stede i et åndelig univers.

Du spør kanskje: Hvordan skal jeg få til det? Vi vet at planter ikke vokser uten jord, vann og næring. All spirituell vekst tar tid, men hvis du innfører gleden som næring for ditt liv kan du få ting til å forandre seg forholdsvis raskt.

Å knytte seg til gleden
Tenk ikke på gleden som noe nytt som skal innføres i din bevissthet. Den gjennomstrømmer allerede hele universet og hver eneste celle i deg. Når du kommer på bølgelengde med den, vil den aktivere deg!
Gleden skal ikke skapes, du skal bare skape en forbindelse til den. Det gjør du med hjelp av målrettet bruk av oppmerksomhet og vilje.

Det er vanlig å tenke og tro at saker og ting skal «hentes», skapes eller gis oss av andre. Intet kunne vært mer feil. Det finnes faktisk personer som postulerer at kun de har nøkkelen til en eller annen energi i universet. På grunn av vår tro på autoriteter hender det dessverre iblant at vi tror på dem. Men det gjør det bare vanskeligere for deg å få forbindelse med det du ønsker. Slike begrensede og til tider farlige tanker fjerner deg fra helheten. Den helhet som inneholder alt, fordi universet og du er to sider av samme sak. Du er ikke adskilt fra gleden. Tren deg på å ønske den velkommen. Det vil omskape ditt liv. Det lyder som en dårlig reklametekst, men det vil faktisk gjøre ditt liv lettere og lykkeligere!

Glede er det samme som livsglede, fordi den ligger bak alt i livet. Snakker vi ikke ofte om at det er vanskelig å holde på livsgleden fordi problemene tar så stor plass. Nettopp derfor er det så viktig å bevisst arbeide med å bringe gleden inn i alle livets forhold.

unsplash.com

Omgivelsene gir tilbakemelding
Uansett hvilken oppgave du påtar deg, så vil den miste sin tyngde når du først har innstilt deg på at gledens energi er din grunnsubstans. Når du deretter utfører oppgaven med denne gleden vil du oppdage en tilsvarende energi som strømmer tilbake. Du vil til og med oppleve at løsninger som du aldri før har kunnet forestille deg, plutselig står helt klart foran deg. Du vil også få øye på overraskende nye muligheter.

Når gleden stråler ut av dine øyne, vil det du ser på bli omformet. Foran øynene dine vil det simpelthen skifte karakter og fremstå – ganske overraskende – med en aura av glede og høyere svingninger.
Når gleden uttrykkes gjennom din tale hører du plutselig tilsvarende ord fra omgivelsene. Menneskene uttrykker seg med større glede og din egen stille glede smitter alle rundt deg. Situasjonen du er i vil derfor fremstå med en ny og bedre energi. Du kan nesten merke det som bobler i livskraften.
Når gleden kommer fra ditt hjerte og stråler ut i din aura og videre gjennom din solar pleksus, så vil du først merke en kolossal forandring i deg selv. Det hele blir lettere – du beveger deg med større letthet – du kommuniserer med større letthet og tiltrekker mer positive mennesker og skjebner. Kort sagt, omgivelsene reagerer med glede i den grad skjebnen har mulighet til det, og du klarer å ta det inn.

Tillit og takknemlighet
Gledens mor er kjærlighet, fordi gledens utspring er kjærlighet til alt. Til alle levende skapninger, planeten, planter, dyr, mennesker, åndelige skikkelser og hele det guddommelige univers.

Gledens bror og søster er tillitt og takknemlighet. De tilhører den samme familien, og man finner ofte glede gjennom å søke selskap i familien. Mors gener er i hele søskenflokken, men ingen er like. Alle har hvert sitt uttrykk. Tillitt og takknemlighet er trinn på veien opp mot den altomfattende kjærligheten. Gleden er det fluidum som universet uttrykker seg gjennom når vi står på et trinn av utvikling som gjør at vi ikke kan romme den altomfattende kjærligheten. Gleden er en bro mellom vår oppfatning av kjærlighet og omgivelsene. Den gir oss et vagt, men stadig mer aktivt bilde av den kjærligheten som vi er på vei til å kunne virkeliggjøre gjennom vår utvikling.

Gleden skaper forbindelser mellom alt. Det kommer av at den i seg selv ikke er rettet mot noe bestemt, men er en underliggende strøm av positivt lys, energi og livskraft som finnes i hele universet. Derfor er det svært fornuftig å trene opp gleden.
Noen vil kanskje hevde at det er tåpelig å trene på noe som man ikke har en full opplevelse av. Men det blir helt feil. Det vil alltid lønne seg å trene på positive og oppløftende tankeformer. Sammen med våre livserfaringer blir de litt etter litt mer virkelige og sanne – ikke en falsk glede. Vi skal derfor ikke prøve å glede oss over eller på grunn av noe bestemt. Det gir større virkning å oppfatte gleden som livets egen strøm – noe vi dermed kan gi navnet livsglede.

Etter hvert vil vi bli mer og mer oppmerksom på at alle levende vesener berører og påvirker hverandre. Gjennom gledens fluidum forbindes vi med sider av livets lys som vil opplyse de mørke sidene av vår oppfattelse og opplevelse.
Svaret på spørsmålet «Må det ikke være en årsak til gleden?» blir derfor at vårt sinn antagelig ikke kan unngå å lete etter en årsak. Men nei – det er ikke den typen glede vil har mest utbytte av å trene på.
Vi får mer igjen av å heve oss over det ønskede, det som hender, det vi håper på og det vi gledes av. Vi kan heve oss høyere og søke den livsgleden som gjennomtrenger alt. ●

Artikkelen er gjengitt med tillatelse fra Nyt Aspekt i Danmark.

Artikler

Flere artikler