Horoskopets nøkkel

Av Per Henrik Gullfoss

Det personlige horoskop er et skattekart. Men skatten er, som så mange slike sjørøverskatter ofte gravd ned under astrologiske selvfølgeligheter og fyllmasse. Disse skattkistene er også forsynt med gode gammeldagse låser, som trenger en velsmurt nøkkel for å åpne seg, slik at du kan begynne å forsyne deg av skattene.

Husker du historien om duken som alltid dekket seg selv med de vakreste retter bare du brettet den ut. Den samme magien finner du i ett horoskop. Når du finner nøkkelen og får det til å brette seg ut det, så vil de lekreste sammenhenger og innsikter åpne seg for ditt sinn. En av de tingene som er mest magisk og fantastisk med det personlige fødselshoroskopet er at innholdet i skattkisten forandrer seg, avhengig av hvilken nøkkel du bruker til å åpne den med!

Hvis du er blant de heldige som har opplevd dette, vil du forstå hva jeg mener. Du hadde en forståelse for ditt eget eller noen andres horoskop. Plutselig ser du dypere eller lengre og finner noe helt nytt. Det kan være at du har skaffet deg «nytt» syn på saker og ting siden du sist så på det. Eller at livet har plassert deg et helt annet sted en du sto forrige gang du tok en titt.

En av astrologiens gaver er at den tydelig demonstrerer for brukerne at det som finnes der ute, er en nøyaktig speiling av det som finnes der inne. Solsystemet og stjernehimmelens tilstand i det øyeblikket du blir født, speiler din grunnleggende energetiske frekvens og tilstand. Inne i horoskopet finnes det et uendelig antall små og store punkter som til sammen danner speilbildet av din energi og personlighet. Disse punktene er knutepunkter inne i horoskopet. På samme måte som de viser vei inne i horoskopet, blir de også dine nøkler til å åpne horoskopet med. Det er ganske enkelt: Den ytre nøkkelen må passe til den indre låsen. Det er alltid slik i vår verden at når nøkkelen trenger inn i låsen og vris rundt, så åpner det for nytt liv, bevissthet og informasjon.

Hva slags landskap som åpner seg er dermed helt avhengig av hvilken nøkkel du bruker for å åpne låsen. I denne fortellingen vil vi ta en rask titt på de 11 store hovednøklene som kan brukes til å åpne horoskopet med.

Hvis du putter solen i låsen vil du se individets jeg og essens. Du vil kunne se hvordan lys og liv strømmer gjennom dette senteret og ut fra det til resten av horoskopet. Det kan sammenlignes med å sette seg i peisen i et hus og så beskrive hvordan huset ser ut hvis du bor inne i peisen. Du vet også at uten denne kilden til lys og varme (som er husets eneste) så vil huset bli mørkt, kaldt og ubeboelig.

Hvis du bruker Månen som nøkkel vil du gå dypt in i personens indre opplevelse av horoskopet og seg selv. Følelser vil tillegges stor vekt og man ser på personligheten i forhold til hvordan man reagerer på det som skjer og har skjedd.Du kan selvfølgelig bytte litt på nøklene underveis, hvis du har dem tilgjengelig i beltet. Mange har en mesternøkkel de alltid bruer som målestokk for alt det som skjer inne i horoskopet.

Venus, NASA

Venus viser deg hva du liker og misliker inne i skattkisten. Hvilke skatter vil du ta med deg og hvilke kan du la ligge?

Mars på sin side viser deg hvordan du kan få fart i sakene. Å åpne kisten med Mars er å finne en verktøykasse du kan bruke. Alt du trenger for å sette i gang er litt kunnskap om hvordan du gjør det og viljen til å anvende det du har funnet.

Hvis du åpner med Jupiter finner du ett nytt kart inne i kisten, som sier deg hvor de fineste, beste og mest meningsfulle skattene finnes og hvor du skal gå for å få tak i dem. Denne nøkkelen inviterer deg med andre ord til en evig skattejakt.

Skulle du trenge en realitetsorientering og dermed åpne den med Saturns nøkkel, vil du få en eksakt beskrivelse av skattens beskaffenhet, bruksområde, verdi og kvalitet. Den viser deg nøyaktig hvor du står og hvordan du har kommet ditt. Den forteller deg at hvis du har funnet skatten, så har du fortjent den og at den er din til å gjøre hva du vil med. Den sier i klartekst hvorfor du ikke har funnet den, hvis så er tilfelle. Samtidig gir den instruksjon om hva slags innsats det vil kreve å få hentet frem skatten.

Saturn, NASA

Merkurs nøkkel viser deg motsetningene og ulikhetene. Du får en velsortert og organisert kiste, hvor alt er ordnet og klassifisert. Nederst i denne kisten står det en lapp om at skatten slett ikke er en skatt, men en kodet melding som du må bruke din logikk for å lese og tolke.

Alle disse nøklene er gamle og ofte litt rustne og slitte av tidens tann. Den eldste av de «nye» nøklene er Uranus. Den åpner for en helt ny og annerledes tolkning. Alle nøklene hittil har vist deg og demonstrert for deg hvordan din skatt er tilsvarende den skatten vi alle bærer med oss og søker etter. Det kan være rikdom, skjønnhet, helse eller glede og mening. De har gitt tilgang til mange skatter som det finnes kart og veier til. De som har gått før deg på disse veien og har etterlatt seg mange gode råd og mye informasjon om hvordan du kan lese og følge kartene.

Uranus

Uranus åpner for en helt annen skatt. Dette er noe som bare finnes i din skattkiste. Spor som er lagt ut som bare du kan tolke og forstå. Ett av sporene er en lapp hvor det står at du ikke vil finne skatten hvis du følger sporene, men at du må gå en helt ny vei og dermed etterlate deg egne spor, for å finne skatten. Den gir løfter om en skatt som aldri er funnet før. Det gjør skattejakten både morsommere og mere utfordrende. Hvordan finne noe som ingen andre har funnet? Hvordan bli noe som ingen andre har vært? Mange som tar en titt ned i kista etter å ha åpnet den med Uranus sin nøkkel legger lokket forsiktig på plass og lar nøkkelen henge ubrukt i et gammelt skap på loftet. De som ser dypere ned i kista finne mange små gylne lapper. Der kan det stå:

Du vet intuitivt sannheten.

Bevissthet er veien sannheten og livet.

Du er unik og perfekt

Du er kraftens eneste mulighet til å erfare seg selv som deg.

Du er fri.

Per Henrik Gullfoss

Bevissthet føyer alle ting sammen, der logikk skiller de fra hverandre.
Gode hjelper åpner gjerne kisten med en skjev og knortete nøkkel som heter Chiron. Den er ganske nylig funnet og er derfor hverken velsmurt eller velformet. Det krever ofte mye lirking og dirking for å få den inn og få låsen til å gå opp. Psykologer, healere og terapeuter bruker ofte denne nøkkelen. Der nede i kista finner du alt som gjør at du ikke får vært den du egentlig er kommet for å være. Den er litt motsatt av Pandoras eske. Her er det slik at hvis du får tatt ut alt søplet som ligger i kista. Så er det til slutt bare håpet som er igjen. Et lysende gyllent håp som leder deg gjennom tykt og tynt. Helt nederst i denne kista ligger det også ent gyllent diplom. Her står det:

Du er en helt på reise gjennom det jordiske landskapet av tid og rom. All smerte, storverk og utfordringer du møter er en del av heltens reise. Alle de utfordringene du løser og finner ut av er med på å bringe verden videre og frisette den fra sin nåværende tilstand av frykt, motstand og indre og ytre drager, monstre og demoner som fanger våre prinsesser og dreper våre prinser.

De viser seg også at i bunnen av Chrion og Uranus sine kister ligger det en ny nøkkel. Det er Neptuns nøkkel. Du har tidligere sett for deg nøkkelen til denne skatten i dine fantasier og drømmer, Men du har aldri helt forstått at den var en virkelig nøkkel i den virkelige verden. Det er først når du begynner å forstå at det vi kaller virkelighet egentlig bare er en manifestasjon av våre og universets drømmer at du finner denne nøkkelen der den ligger sammen med alt det andre på fantasiens roteloft.

Neptun, NASA

Neptun

Neptuns kiste er full av mytologiske skikkelser, historier, sagn og fabler. Det er som å gå inn i en annen verden, for så bare å oppdage at den er like virkelig som den du kommer fra. For å få tilgang til denne nøkkelen har du antagelig lært deg å forstå at dine drømmer. I denne kisten er meningen og hensikten med det som utfolder seg viktigere enn hva som faktisk skjer.

Du ser at det ikke bare er nattens drømmer forteller deg noe om dagens virkelighet. Men at dagens virkelighet er som en drøm som utspiller seg og forteller deg hva som egentlig foregår inne i deg. Du forstår at alt som skjer med deg i den ytre verden, speiler seg i din indre. Ja at det ikke kan skje deg noe i det ytre, som ikke samtidig utspiller seg i ditt indre. Du lytter til eventyret og billedboken og forstår at ingenting av er tilfeldig. Alt som møter, berører og treffer deg gjør dette fordi det samtidig er inne i deg. Du har rett og slett forstått at alt som er der ute finnes i deg. Det er ganske enkelt. Alt du erfarer i den ytre verden er det synet, hørselen, smaken og sansningen din som transporterer til din indre verden, hvor du egentlig opplever alt sammen. Du forstår at hvis det ikke eksisterer noe i deg som kan ta imot og speile det som skjer i den ytre verden, så ville du ikke kunne se, forstå eller oppleve det. Den gamle virkeligheten oppløses i denne kisten og en ny tar form.

Det var denne kisten Lao Tzu hadde sett ned i da han fortalte sin følgere at han hadde drømt om natten at han var en sommerfugl. Da de ba ham tolke drømmen svarte han. Jeg vet fortsatt ikke om jeg er Lao Tzu som har drømt at han var en sommerfugl, eller om jeg er en sommerfugl som drømmer at den er Laos Tsu.

Det er for så vidt på plass med en liten advarsel: Det er ikke uvanlig at astrologer og andre med tilgang på Neptuns nøkkel må bruke den til å åpne kisten til andre, som ved et uhell eller tilfeldighet har falt ned i dette landskapet og gått seg helt bort i fantasiens, mytens og drømmenes verden. Akkurat som du i normale tilfeller trenger en nøkkel til å åpne kisten, så trenger du også en nøkkel for å låse deg ut hvis du har kravlet ned i dette fantasilandskapet og ved et uhell har smekket igjen lokket etter deg.

Pluto


ette er den siste nøkkelen vi skal nevne. Den låser opp døren til evighetens landskap. Den viser deg øyeblikket og samtidig at dette øyeblikket består av forandring. Hvis du åpner kisten med Plutos nøkkel og ser dypt inn i den ser du at det faktisk er et nytt nøkkelhull på kisteveggen.

Når du legger bevissthetens øye inntil dette nøkkelhullet og skuer ut på evigheten ser du straks at liv og død og alt det som er innenfor veggene til alle disse skattkistene egentlig er helt andreledes. Kisten er som en et magisk romskip som fyker gjennom evigheten og du vet at det du kaller virkelighet er din opplevelse av denne reisen. Helt i enden av evigheten får du øye på ett lite punkt av lys, og du vet at så lenge du reiser mot dette punktet, så vil du være på denne reisen. For å komme frem er du nødt til å åpne alle kistene med alle nøklene på en gang. På den måten begynner du å reise like fort eller fortere enn lyset. I det øyeblikket du gjør det, så har du vridd om den siste nøkkelen i den siste kisten og kan bare kaste deg ut i skatten, som er uendelig mye større og rikere enn du har kunnet forestille deg i dine villeste drømmer.

Det blir nødvendig å fortelle at dette siste er uttalelser som kun er basert på utsikten fra det Plutonske nøkkelhullet og forsøk på overføring og beskrivelser fra de som sier at de har åpnet denne låsen og begitt seg ut på denne siste delen av reisen. Det er bare en måte å virkelig forstå denne siste etappen på, og det er å ta turen på egen hånd. Ingen av de som har lagt ut på denne reisen har noensinne kommet tilbake. De som sier de har vendt tilbake, er alltid blitt en annen enn den som gikk ut gjennom dette siste nøkkelhullet.


Per Henrik Gullfoss, astrolog, tarotlegger, forfatter, foredragsholder www.gullfoss.no

Artikler

Månefasene og månen i stjernetegn


Waning Crescent Moon
Waning Crescent Moon

The moon is currently in Gemini
The moon is 25 days old