Intuisjonen – et intervju med Grethe Holtan

Av Briana Holberg
Foto: Grethe Holtan (privat)

Intuisjonen representerer deg selv med alle verdiene dine, alt du har lært og sett, sammen med målene dine.

Mange sliter jo for tiden. Hvordan har det gått med deg i koronatiden?
Det har vært stillere enn før, og jeg har jobbet med nye kurskonsepter.
Jeg har også begynt på en ny bok om kommunikasjon med fokus på driverne bak det vi sier. Den kommer ut til neste år.

Ellers har jeg har jobbet på nett, både med kurs og coaching. Jeg ser at vi som samfunn stadig blir flinkere til å følge reglene og holde avstand.
Fra og med juni i år ønsket folk å møtes igjen og det var fint. Privat har det gått greit med familien, vi har for det meste vært hjemme med hjemmeskole og hjemmekontor.
Alle savner å leve mer som før. Det snakkes i disse tider om en ny type ensomhet, nemlig det å ikke se så mange forskjellige ansikter.

Du jobber jo med intuisjon og selvutvikling. Hva er intuisjon?
Og hvordan kan det brukes i selvutvikling?
Intuisjon er en sammenfatning av verdiene, målene dine og alt du har lært, husker og erfart. Intuisjonen er ditt indre geniale kompass som er skreddersydd nettopp for deg.
Den vet hva som er best for deg, men du er kanskje selv usikker pga forventninger og krav utenfra.

Dårlig samvittighet, frykt, ønsketenking eller penger kludrer den også til. Ubevisste krefter jobber i oss alle uten at vi er klar over det. Spor fra barndommen påvirker hvordan vi ser på verden, og hvordan vi beskytter oss fra smerte.
Selvutvikling handler om å se våre personlige mønstre og forstå reaksjonene våre. Og dermed også valgene og relasjonene. Selvutvikling gir økt forståelse, innsikt og kunnskap om deg selv. Når vi har nøstet opp i oss selv, kan intuisjonen slippe igjennom og virkelig hjelpe oss.
Egoet vårt beskyttes av et innebygd psykologisk forsvar. Når det blir for smertefullt, slår forsvaret ut som projisering, unnskyldninger og plassering av ansvar utenfor deg selv.
Når du vet hvem du er, vet du også forskjellen på intuisjon og for eksempel frykt.

Hvordan begynte interessen for å studere intuisjon?
Jeg har alltid vært opptatt av intuisjon fordi den alltid har gitt lyd til meg. Når noen snakket usant, fanget jeg det opp.
Jeg begynte tidlig å klardrømme, og jeg hadde problemer med å fortrenge intuisjonen når den først oppsto. Da var den kommet for å bli. Jeg ble gående å vente til resultatene kom. Også når jeg tvilte på meg selv. Det går an å tvile på egen intuisjon og vurdering, selv om intuisjonen lever i beste velgående inne i deg. Jeg tror det handler om trening og selvtillit. Og det å finne den riktige nerven for tolkningen. Intuisjonen vet best, bedre enn den rasjonelle delen av oss. Den slår både ekspertråd og velmenende venner og familie.

Min erfaring er at intuisjonen må trenes opp fordi den både skal fanges opp og tolkes. Det kan ta tid å tolke den riktig. Intuisjonen presser seg fram når man ikke klarer å ta riktige beslutninger og valg i livet.
Mange går rundt og kjenner på en mangelfull grunntone i livet som tapper dem for energi.

Hvordan blir det mottatt i Norge å drive med alternative livssyn?
Intuisjonen kan brukes av alle og er ingen konkurrent til religion eller alternative livssyn.

Intuisjon er hovedsaklig et indre verktøy for alle som ønsker å få drahjelp i livet, enten til å få ro, finne seg selv, få det bedre, finne sin livsoppgave eller nå sine mål. Intuisjonen ser igjennom og bak ting, og den selekterer ut det som er viktigst.
Mitt inntrykk er at de fleste er ganske bevisste på hvordan de bruker intuisjonen sin og hva de tror på. Jeg har kurset mange kristne i intuisjon uten at det har bydd på problemer.

Det er riktig at mange er spesielt opptatt av intuisjon i alternative livssyn. Enkelte legger til østlig tankegang og noen ganger også religioner. Man kan også ta intuisjonen inn i ulike filosofier og esoteriske retninger. Noen praktiserer dette om hverandre, og blander elementer fra ulike tradisjoner, religioner og tankesystemer. Intuisjonen er da «verktøyet» for å finne sin skjebnevei, karma, livsoppgave, medfødte evner, naturtalenter, sjel, tidligere liv og kontakt med andre dimensjoner/energier og sjeler.

Du har jo bakgrunn fra næringslivet. Hvordan var overgangen til å begynne for seg selv med et såpass spesielt tema som intuisjon?
Intuisjon brukes mye i næringslivet fordi valg og riktige beslutninger er viktig for å lykkes. Overgangen var derfor ikke så stor.

Det som var mest utfordrende var selve begrepet intuisjon. Det ble ikke brukt så mye og mange assosierte det kun med kvinnelig intuisjon eller noe overnaturlig. Ord som sunn fornuft, ryggmargrefleks, sunt bondevett og magefølelse utkonkurrerte intuisjon.
I løpet av de siste fem årene har ordet intuisjon blitt mer brukt, spesielt av yngre menn. Det samme gjelder i det offentlige rom. Ta for eksempel Harald Eia, Jon Almaas og Fredrik Skavlan, de bruker ordet intuisjon på en naturlig måte. Det samme gjør akademikere og mennesker i alternative miljøer.

Hvordan synes du det er å jobbe med kurs og undervisning. Det er jo ganske krevende, særlig for dem som har familie, mange helger og kvelder som går med. Hvordan fungerer det for deg?
Jeg elsker det fordi det er så givende. Jeg virkelig nyter å jobbe med mennesker og med ting som betyr noe.

I dag har vi mye kunnskap om teknologi, systemer og økonomi, men vi har kanskje ikke fokusert like mye på mellommenneskelige ting. Det er et kjempebehov slik jeg ser det, å forstå seg selv, ta riktige valg og tørre å være sjef i eget liv. Intuisjonen står sentralt i alt dette.
Siden jeg får energi av denne jobben er det ikke til hinder for privatlivet mitt. Når det er sagt så er det klart at jeg må prioritere familien fremfor andre sosiale aktiviteter når jeg ikke jobber.

Hvem kan ha nytte av å bli kjent med sin egen intuisjon?
De aller fleste tror jeg. Intuisjonen representerer deg selv med alle verdiene dine, alt du har lært og sett, sammen med målene dine.
Intuisjonen vet hva som er best for deg, spesielt på lang sikt. Intuisjonen ser igjennom alle lag av forventninger, følelser, hva som er rasjonelt best, blokkeringer og ønsketenkning.
Intuisjonen klarer også å velge ut det som viktigst i all den strømmen vi har av informasjon og muligheter. Jeg pleier å si at intuisjonen passer på deg, du må bare lytte til den. Det er det siste som er vanskelig.
De fleste har intuisjon, men de skjønner ikke hvordan de skal bruke den eller hva den egentlig forsøker å fortelle.

Hva er viktigst for deg i dag? Da tenker jeg særlig på temaer som livsmening, livssyn og lignende.
Jeg tror det som er viktig i dag er å fortsette å jobbe for demokrati, personlig frihet, gode relasjoner, sunne fellesskap, helse, miljø, sikkerhet og balanse i livet.
Jeg tror det et grunnleggende behov for menneskene å høre til et fellesskap. Jeg er spesielt opptatt av bevissthet og forbygging av polarisering.

Jeg er også opptatt av miljøvern. Det å bli utbrent har blitt mer vanlig og mange trenger å finne mening i det de gjør/er.
Vi lever i en spennende tid hvor vi består av både ånd og «dyr».
All selvutvikling handler i bunn og grunn om å håndtere «dyret» i oss selv. Det vil si få det bedre med oss selv og ikke minst forstå oss selv.

Har du opplevd noen skjellsettende ting i livet? Noe som har endret livsbanen din eller fått deg til å se tilværelsen på en ny måte?
Ja, jeg har opplevd sykdom og død på nært hold. Det å miste har gitt meg bevissthet på å benytte tiden man har på en god måte.
Det er viktig å ta vare på de menneskene som betyr noe og verne om alt som er bra. Her kommer også selvutviklingen inn. Dersom man forstår hvorfor mennesker er slik de er, trenger man ikke fokusere på det negative.
Jeg er opptatt av positiv energi og kjærlighet til alt som lever. Det å kunne overse og bry seg mindre om ting man ikke kan gjøre noe med, tenker jeg er frihet.

Har du noe du vil dele om ditt livssyn, spiritualitet eller liknende? ”Hva tror du på?”
Jeg tror på evolusjon i mennesket, at vi lærer og erfarer. Og at vi blir bedre. Vi blir opplyste og får mer kunnskap.
Jeg tror vi er en del av en større enhet, og ser frem til at vi integrerer makroperspektivet mer inn våre individuelle liv.
Jeg ser for meg at vi alle tar mer ansvar overfor hverandre, miljøet og blir mer bevisst på negativ energi. Ser du plast eller annet søppel liggende på bakken, skal du plukke du opp, uten at noen andre må fortelle deg det.
Bidra positivt der du kan og gjør det på egne premisser. Gi det du kan gi. Sett de grensene du må og gi næring til ditt indre liv. «No man is an island».
Vi trenger hverandre. ●

 

Grethe Holtan er en mangeårig aktiv bidragsyter til Magasinet Harmoni med sine interssante artikler om intuisjon og selvutvikling.
Hun leder av Intuisjonsskolen som holder kurs i blant annet intuisjon, kroppsspråk, grensesetting, ansiktsslesning, drømmetydning ved siden av å ha en ettårig coaching-
utdannelse.
Grethe har skrevet boken Lær å bruke intuisjonen din.

Se www.intuisjonsskolen.no

 

 

 

Artikler

Månen i stjernetegn og fase:


Waxing Gibbous Moon
Waxing Gibbous Moon

The moon is currently in Libra