En liten historie

Av Per Henrik Gullfoss

For å fortelle deg litt om hvilken rakett du sitter på:
For 200.000 år siden befant de første menneskene av vår rase, homo sapiens, seg på jorda.
Hvis vi ser bort fra Atlantis og Lemuria, innflytelse fra andre dimensjoner og diverse besøk og påvirkning fra andre bevisstheter, så tok det mennesket cirka 200 000 år å få fyrt opp trinn to på sin rakett. Det var etablering av jordbruk, som ga grobunn for utvikling av store ansamlinger av mennesker og bygging av storslagne byggverk og byer.

Kulmineringen av denne «Kulturen» kom i siste halvdel av det forrige årtusen. Arkitektonisk var muligens høydepunktet byggingen av de gotiske katedralene. Igjen ser vi bort fra iblanding fra andre typer av bevissthet, som gjorde at steinalderfolket kunne løfte opp og balansere en hundre tonn tung steinplate på tre andre oppreiste bautaer… og egypterne… som kunne bygge en pyramide av enorm størrelse og en presisjon som vi knapt er i stand til å oppdrive i dag.

Det tredje trinnet, som satte fart på denne rakettens interstellare flytur ut i bevissthetens univers var den industrielle revolusjon. Den strakk seg over 300-500 år og er nå i ferd med å bli avsluttet. NB! Slutten på jordbruksrevolusjonen betydde ikke at jordbruket forsvant, det ble bare industrialisert. Slutten på industrialiseringen betyr ikke at industrien forsvinner, den blir bare data/robotisert.

Det tredje trinnet på raketten er i ferd med å sette opp hastigheten på vår reise til nye og ukjente frekvenser. I industriens tid skapte man noe nytt kanskje hvert 10 – 30 år. I dataens tid skapes det noe nytt i hvert fall en gang i året. Mobiltelefonen er gammeldagse nesten før de blir tatt i bruk, mens biler jo skal vare en ti års tid, i det minste.

La oss ta tidsperspektiv
200 000 år tok reisen gjennom jakt og fiske-samfunnet
6 000 år tok reisen gjennom jordbrukssamfunnet
500 år tok reisen gjennom industrisamfunnet.

Som du ser øker farten eksponentielt:
Hvor lang tid tror du det tar før vi er på neste trinn?
Hva tror du det er neste trinn… La oss si at det tar mellom 50 og 100 år før data-alderen går mot sin slutt…
Og at data- alderen virkelig slo til fra år 2000.

Du er helt sikkert en av dem som har vært med på overgangen fra industri til data.
Men du vil også være involvert i neste overgang?
Nå kommer de kanskje som perler på en snor?

Hvis tempoet opprettholdes, så står mennesket og vår bevissthet foran en rivende utvikling.
Vi vil ganske sikkert få kontakt med bevisstheter utenfor vår egen lille boble… noen har allerede opprettet slike lenker og forbindelser.
Enhver slik overgang medfører en stor rivning mellom de som sitter fast i den gamle tid, og de som beveger seg inn i det nye. Det tar også tid før vi lærer å beherske de nye midlene vi har til rådighet. Først nå begynner vi å forstå konsekvensen av forurensing og rovdrift på jorden og menneskene som den industrielle revolusjonen medførte. Den medførte at vi begynte å tenke på mennesket som maskiner.

I dag ser vi mange av farene den virtuelle virkeligheten som data åpner for. Muligheten til å bruke det kollektive feltet (internett) til å manipulere og kontrollere andres tanker og meninger. Muligheten for å fortape livet i dataspill og miste evnen til å se forskjell på den ytre verdens virkelighet og dataspillenes/kommentarfeltene virkelighet.

Alt dette trenger vi å lære oss å beherske, hvis vi ønsker at raketten ikke skal eksplodere og gå i stykker. Hvert steg på denne utviklingen har gjort oss mektigere og sterkere og mer i stand til å skape og dermed ødelegge vår egen fremtid og skjebne.
Det neste skrittet er kan antagelig et skritt hvor vi ikke lenger er så avhengig av hverken maskiner eller data, men kan gå direkte til den essens de springer ut av: Nemlig bevissthet.

Vi vil kanskje lære å bruke lyder, språk og andre sensoriske og mentale impulser til å sette i gang og styre hendelser i den ytre verden. Istedenfor å slå på lyset fysisk, kan vi si bli lys, eller bare rett og slett sende en mental beskjed til lyset om å slå seg på.
Vi vet at tanker skaper hjernebølger. Dermed er det bare et tidsspørsmål før du kan skape et «datasystem» i ditt eget hus, som er direkte påvirket av dine hjernebølger. For å få til det må vi selvfølgelig ha en vis styring på hvordan og hva vi tenker. Med andre ord en ny type bevissthet.

Tenk på hastighet
I jakt og fiske samfunnet var hastigheten begrenset av hvor fort du kunne gå og løpe.
I jordbrukssamfunnet fikk vi tilgang på hjulet og kunne spenne hester og andre dyr foran vogner og ploger.

Industrisamfunnet ga oss motordrevne vogner, som tog og biler. Og etter hvert fly og raketter som kunne ta oss til vår nærmeste nabo, månen.

 

Foto: NASA/ Bill Ingalls, Wikimedia Commons

I dataens alder kan jeg i samtid snakke med og gi en beskjed til hvem som helst, hvor som helst på kloden. Jeg kan også mangfoldiggjøre det jeg sier i et uendelig antall eksemplarer ved hjelp av et enkelt tastetrykk.
I bevissthetens tidsalder vil en beskjed og muligens også etter hvert en bevegelse, ikke ta lenger tid en det tar å tenke den.

Hvert av disse nye stegene skaper en grunnleggende endring i menneskets funksjon, livsvilkår og opplevelse av seg selv og sin rolle i helheten.

Mange av dere som leser dette er her muligens for å delta i en eller flere av disse overgangene på en bevisst og våken måte, slik at vi er medhjelpere til å føde en ny tid og en ny menneskehet.
Takk for at du tok deg tid til å lese dette…

Og lykke til med din utgave av fremtiden.

*

 

Flere artikler om liknende temaer

USA: Demokratiets død?

USA: Demokratiets død?

USA sitt horoskop og dagsrapport for «kuppet» i kongressen.Av Per Henrik Gullfoss Jeg sitter og ser på at kongressen i USA er stormet. Dette er landet som...

En ny president

En ny president

En kort analyse av Joe Bidens horoskop Av Per Henrik Gullfoss Gjort på dagen da han ble erklært som vinner av presidentvalget 2020 ] Joe Bidens horoskop...

Lær å se energi – rutenett

Illustrasjon til artikkelen Lær å se energi av Marbella Barajas. Magasinet Harmoni nr 4 2020. Klikk på bildet og kopier eller lagre det slik at du kan skrive...

Numerologi: Tallet 2

Numerologi: Tallet 2

Av Annekarin Athena Angelina Lyyshaug Er du en toer født den 2., 11., 20, og 29. i måneden, vil første avsnitt i denne artikkelen være spesielt interessant...