Det kreative geni og Harry Potter

Av Per Henrik Gullfoss

Den som skaper kan aldri skape noe annet enn seg selv? 

Kan du tenke deg noe annet enn at selve skaperverket er et uttrykk for den kraften som har skapt det! På samme måte som et maleri, en historie eller en skulptur alltid vil være et uttrykk for kraften og naturen til den som har laget det!
Vi skal ta en liten reise sammen gjennom Harry Potters univers og se hva det sier om J. K. Rowling, som har skapt dette universet. Redskapet jeg vil bruke til å gjøre dette er Rowlings fødselshoroskop, som er fundamentet for alt hun måtte være og gjøre i dette livet.

Vi skal ta en liten reise sammen gjennom Harry Potters univers og se hva det sier om J. K. Rowling, som har skapt dette universet. Redskapet jeg vil bruke til å gjøre dette er Rowlings fødselshoroskop, som er fundamentet for alt hun måtte være og gjøre i dette livet.

Vi trenger ikke en teori om at Rowling er ond eller er delt i en satanisk og en guddommelig side for å forklare at hun skriver om Voldemort (Tom Riddle), som vel må sies å være ondskap inkarnert. Like lite som vi trenger å finne opp en djevel for å forklare det av «ondskap» som måtte finnes i verden. Vi trenger rett og slett forskjellige sider og kvaliteter for å lage en god historie. Blod, død, vold og begjær etter makt er rett og slett nødvendig for å skape kontrast, og for at lyset, vennskapen, kjærligheten og visdommen skal utvikle seg og finne sin fulle styrke og kraft. Uten Voldemort hadde aldri Harry Potter blitt moden og kraftfull.

Hele Harry potters verden ligger på en måte sammenrullet som en mulighet i horoskopet til J. K. Rowling. En av de mest slående kvalitetene til dette universet er at det eksisterer to virkeligheter ved siden av hverandre. Den ene er magisk og full av voldsomme krefter og mystiske skikkelser. Den andre er menneskenes lille verden. Det finnes en togstasjon, King’s Cross, hvor magien fra trollmennenes verden åpner seg som en dør, og man kan gå inn i denne virkeligheten. Det er med andre ord mulig å reise mellom dem. Noe som J. K. Rowling må ha gjort ganske flittig for å skrive bøkene om Harry Potter. Den første gangen hun tok toget til Hogwarth var antagelig da hun satt på toget og ideen om Harry Potter bare ramlet ned i henne.

Foto: Daniel Ogren, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons

Solen i Løven
J. K. Rowlings sol er i Løven og dens viktigste aspekt er et kvadratur til Neptun. I tradisjonell astrologi er dette et aspekt som åpner for enorm fantasi, vansker med å holde på den fysiske virkeligheten og samtidig et behov for å strekke seg mot å utrette noe fantastisk og vidunderlig. Løven er heltens tegn og med solen der ser vi tydelig hvordan selveste den magiske helten Harry Potter springer ut av Rowlings indre helt. På et spirituelt plan sier Neptun i kvadrat til solen noe om at man er åpen for sjelens historie og lever like mye i andre dimensjoner av virkelighet som i denne.

Jomfruens tegn og det 7. hus
J. K Rowlings har også hovedtyngden av sine planeter (50%) i Jomfruen i syvende hus. Jomfruen gir en tilgang på forståelse av detaljene og et ønske om å organisere og arrangere sin verden ned til minste detalj. Vi kan jo bare la oss forbløffe over detaljrikdommen i Harry Potters univers og hvor fantastisk det hele blir sydd sammen gjennom en lang serie bøker.

Den personen i stykket som sterkest bærer denne energien må være Harrys venninne Hermione Granger. På typisk jomfrumaner er hun boksmart, kjapp i hodet og søker alltid å finne løsninger og utveier. Hun, som jomfruer flest, elsker å lære nye ting og vil gjerne vite alt om alt. Syvende hus er også svært opptatt av relasjoner. Vi kan derfor si at nesten hele Harry Potters univers er basert på personlige relasjoner. Alle mennesker som møtes skaper et forhold til hverandre. Det kan være vanskelige og plagsomme relasjoner som Harrys forhold til sin stefar og en av læreren på Hoghwart (Galtvort på norsk) som heter Snape.

Det kan være en mesters forhold til sin elev, som forholdet mellom Humlesnurr og Harry. Eller mer eller mindre vanskelige romanser som mellom Hermione og Ronny Wiltersen. I det hele tatt er det ingen forhold som er enkle i Harry Potters univers. Alle innebærer en viss smerte og forskjellige komplikasjoner. Det er ikke så rart når man ser at jomfruplanetene i Rowlings horoskop er sterkt utfordret av en konjunksjon mellom Saturn og Chiron. Det vil si at alle relasjoner innebærer ansvar, avvisning, smerte og et arbeid som må gjøres.

Det er denne kraften som driver hele handlingen i Harry Potter historien fremover. Vennskapet og konfliktene mellom Hermione, Ronny og Harry og alle de andre mugglene (de som ikke har magiske evner) og trollmennene i dette universet er basis for historien. Det viser også til konflikten og vanskene som oppstår i forholdet mellom de vanlige umagiske menneskene og de som har magi.

En smart ting er at hun har snudd det på hodet. Mens de vanlige menneskene enten ikke vet noe om den andre virkeligheten, eller er redd for den fordi de ikke vet hva slike folk kan finne på, så forakter svært mange av trollmennene disse idiotene som ikke har noe magi. Motsatt av vår virkelighet hvor vi har en tendens til å se skjevt på folk som lever i fantasien og drømmenes verden. Samtidig som det Potterske univers speiler vår fordømmelse av og angst for de som er forskjellige fra oss selv.

Vi kan se hvordan dødsspiserne og de trollmennene som nærmest vil utrydde og slavebinde de magiløse menneskene speiles i Rowlings Måne konjunksjon Pluto. I barndommen kan den gi en utfordrende fantasi og angst alt det forferdelige som kan skje, sammen med en veldig stor følelse av å aldri være tilstrekkelig og aldri få det helt perfekt. Det gjør at hun kan beskrive den angsten, maktesløsheten og fortvilelsen som til tider brer seg i Potters univers på en veldig troverdig måte. Hun kjenner den og er fortrolig med den i sitt indre.

Hadde det ikke vært slik ville hun jo rett og slett ikke kunne gitt den et troverdig uttrykk. Samtidig gir hennes andre side, løvesolen kvadrat Neptun, tilgang på et grenseløst mot og en optimisme som er basert på håp og drømmer heller enn virkelighet og det som skjer i øyeblikket.

Voldemorts ønske om evig liv og frihet fra all form for tvil, usikkerhet og maktesløshet speiler seg også i Månen konjunksjon Pluto (dødsguden) i opposisjon til Saturn konjunksjon Chiron. Denne opposisjonen danner også aspekter til Jupiter, som har en tendens til å overdrive og forsterke alt den berører.

Vi kan derfor si at J. K. Rowlings på mange måter føler seg mer hjemme i en verden som er storslagen på godt og ondt, enn i et lite forsiktig univers hvor man prøver å unngå enhver form for utfordring.
Jupiter har en tendens til å overdrive, men det viser også til en evig søken etter ny visdom og å utvide sin virkelighet og forstå sin verden. Det er et behov som gjennomsyrer skikkelsene i Harry Potters univers. Bortsett fra tanten og stefaren til Harry som er latterlig fastlåste og uten noen som helst form for fantasi, innsikt eller forståelse. De lider i sin egen ignoranse og avviser alt og alle, på samme måte som Chiron konjunkt Saturn i Fiskene kan finne på å gjøre det. Dette er en konjunksjon som nok gjør at J. K. Rowlings selv til tider helst vil trekke seg tilbake og være i fred for alle disse utfordringene og vanskene, eller få løst det en gang for alle.

I bøkene søker Voldemort å komme frem til en endelig løsning som får alle vansker til å forsvinne. Men som vi ser av hennes forfatterskap, så er J. K. Rowlings veldig klar over at dette ikke er en vei å gå som på noen måte er ønskelig. Samtidig vet hun at lengselen etter løsningen ikke er noe som kan unngås. Alle figurene søker mot det, enten gjennom å vokse og takle all smerten og utfordringene (det gode teamet… jediridderne), eller gjennom å bli kvitt alt som skaper problemer for dem (de onde, sithene – jmf. Star Wars).

De feminine sidene
I et horoskop står Venus og Månen for de emosjonelle feminine sidene, mens Mars viser til den maskuline måten å uttrykke seg på. I Rowlings horoskop står Mars for seg selv i åttende hus. Det vil si at hun ofte må gå i dybden og virkelig ha behov for det før hun finner sin virkelige kraft. Det vennlige og overfladiske kommer lett, siden Mars har en åpning til Jupiter i i Tvillingene. Hun er antagelig veldig sosial og kan forholde seg til alle, mens det er svært få som vet om hennes dypere og mørkere sider. At Mars er i Vektens tegn viser til det faktum at det nettopp er vennskap og forhold som gjør at vennene finner ut av det, og at den kjente verden ikke bukker under for Voldemort og ondskapens imperium.
Mens Harry helt klart er helten og Solen i løven kvadrat Neptun, så er Hermione Granger, kvinnen i trekløveret, den som viser frem Rowlings Venus og Måne i Jomfruen. Det er da også passende at hun prøver å leve i to tider samtidig for å følge to forelesninger som går på samme tid. En detalj i historien som på ypperlig vis speiler at hun viser frem både Månen og Venus i jomfruen. Den som gir uttrykk for Mars i Vekten i trigon Jupiter og 150 graders aspekt til Saturn og Chiron er den keitete, usikre og til tider uskjønne Ronny Wilterson. En fomlete type (inkonjunkt) som viser seg å ha uante ressurser og et grenseløst mot og lojalitet når det virkelig røyner på og blir nødvendig (trigonet).

Dragemønster
Det er også interessant å se at nesten hele horoskopet til J.K. Rowlings er samlet i et aspektmønster som er en uregelmessig drage. Dette mønsteret er forbundet med å få ting til å ta av, men man må holde svært godt i tauet for at det hele ikke skal krasje. Vi kan se at det speiler seg i dragene og de flyvende skapningene som florerer i Harry Potters univers. Men aller mest så viser det seg i hennes beskrivelse av ballspillet quiddich, som utføres flyvende på kosteskaft som til tider kan være svært egenrådige og ustabile.

Selve drivkraften i denne dragen og horoskopet til Rowlings er den nevnte opposisjonen mellom Uranus, Pluto og Månen i Jomfruen og Saturn og Chiron i Fiskene. Det er skjebnen som styrer spillet. Hun må bare prøve å følge med på lasset og gjøre det beste ut av sin reaksjon (Månen) på det skjebnen har å komme med av overraskelser (Uranus) endringer (Pluto) ansvar (Saturn) og nødvendigheten av å gjøre en heltemodig innsats (Chiron) i møte med nesten uoverstigelige odds og krefter (Uranus/Pluto). Hvis du kjenner historien til Harry Potter, så er det nøyaktig det som skjer fra første til siste setning i bøkene hun skrev.

Livsoppgave
Med den nordlige noden i Tvillingene er det Merkur og i hennes tilfelle pennen, som er redskapet hun må ta i bruk for å fullbyrde det hun kom for å gjøre. Med denne noden i tredje hus, men på IC er det viktig for henne å følge sin egen intuisjon og forme sitt eget univers av følelser og forståelse, fremfor å tenke på hvordan andre vil reagere.

Historien om Harry Potter er da også et helt nytt og ukjent univers, som ble refusert svært mange ganger før det endelig ble antatt. Den sydlige noden i Skytten på M.C. forteller også noe om bakgrunnen (karma) for at hun får en slik enorm suksess. Det er rett og slett hennes gode skjebne som har åpnet døren for at dette skulle skje.

Gjennom å fortelle sin historie og gjøre det med glede, skjønnhet, innsikt og klarhet, har hun åpnet dørene til å la alle de skatter og rikdommer hun har opparbeidet seg gjennom tidligere innsats (liv) strømme til henne.
For å fortelle historien på en enklere måte kan vi si at kommunikasjon og det å navigere seg gjennom verdens kaos og valgmuligheter med klarhet og presisjon er det som avgjør hvordan det går for henne i livet. Akkurat som det er det samme som avgjør hvordan det går med Harry Potter og alle de andre dyrene i Potters magiske versjon av Hakkebakkeskogen. ●

 


Per Henrik Gullfoss, astrolog, tarotlegger, forfatter, foredragsholder www.gullfoss.no

Flere artikler: