Spirituelt Leksikon

Dette leksikonet er laget for å gi en kort og så presis som mulig forklaring på spirituelle begreper og forekomster som til tider kan være vanskelig å få taket på og forholde seg til. Det vil aldri være en total og absolutt forklaring som tar med alle aspekter av ordet/fenomenet det forklarer.

Hvis du savner noen begreper her, så setter vi pris på at du gir oss beskjed om det. Gjerne med din egen forklaring, hvis du har noen.

A

Akasha biblioteket

Et bibliotek eller videotek, hvor alle menneskelige erfaringer og hendelser kan hentes opp og avspilles. Befinner seg i en annen dimensjon enn vår tredimensjonale verden.

Alkymi

En praktisk spirituell kunstform hvor man søkte evig liv, å frembringe de vises sten, eller å forandre bly til gull. Opphav til vitenskaper som psykologi og kjemi. Spesielt C.G. Jung var inspirert av alkymisk innsikt og skrifter. Selve ordet kjemi fremkom gjennom at man tok bort det arabiske al foran kymi. Alkymi var utbredt i Europa i middeladrende, men har lange tradisjoner fra den arabiske og den kinesiske verden.

Alver

Alver er skapninger som lever i en parallell dimensjon med vår. De er med andre ord samtidige og deres verden ligner på vår, bortsett fra at den har mer økologi og mindre teknologi.
Alver er noen ganger fremstilt som små og gjerne grønnfarget, andre ganger som meget lik menneskene, men ofte høyrere og med spisse ører.
En av de mest utforskede forestillingene om alver stammer fra Irland. Da sies de å være etterkommere etter mennesker som levde på jorden, men hvis frekvens og tilstand ble atskilt fra dagens mennesker fordi de menneskene var langt voldsommere, lavere i frekvens og mindre i harmoni med naturen enn de «menneskene» som i dag lever i den verden vi kaller alveland.

Amuletter

En magisk gjenstand som skal bringe spesielle egenskaper til sin bærer/eier. Det er som oftest en lykkeamulett, eller en som beskytter mot onde krefter/sykdom.

Angrboda

Jotunkvinne. Fikk Midgardsormen, Hel og Fenrisulven med Loke. Navnet sies å bety den som varsler om noe utfordrende som vil komme.

Anima

Ut i fra sin forståelse av helheten i et menneske utarbeidet C. G Jung en forståelse av at det i enhver mann var en indre kvinne og vice versa. Han forsto mennesket som en helhet, hvor plasseringen av de forskjellige bitene var det som avgjorde det vi i dag kaller kjønn og personlighet.

Anima er mannens indre kvinne. Eller det som vi kaller den emosjonelle og reseptive komponenten i personligheten.

Animus er kvinnens indre mann. Eller maskuline og viljestyrte komponent i personligheten.

Arketype

En figur eller urskikkelse som finnes i den kollektive bevissthet og dermed eksisterer i alle menneskers bevissthetsfelt. Moren kan være eksempel på en slik arketype. Et annet eksempel kan vær djevelen, eller narren. Eventyr og sagn omtaler ofte slike arketyper. Derfor får disse fortellingene en allmennmenneskelig betydning. Siden de treffer et lag av bevisstheten som finnes i alle menneskers psyke.

Atlantis

Et rike som oftest sies å ha ligget ute i Atlanterhavet. Tidligste kjente dokumentasjon er Platons beskrivelse.
Riket skal ha sunket i havet og forsvunnet pga. jordskjelv. Teosofien beskriver mye fra Atlantis. Atlantis er også forbundet med jordiske besøkende fra Pleiadene, kystallenergi og gammel visdom.

Apokaloptimist

En som synes at ting virker å gå rett vest, men som fortsetter å tro at alt skjer for det beste i det lange løp.

Arcturianerne

En gruppe sjeler fra systemer forbundet med stjernen Arcturus. Sies å være meget intelligente og ha en spesiell interesse for å beskytte og støtte menneskehetens utvikling.

Ariel

En av erkeenglene. Ariel har spesielt ansvar for dyrene, naturen og de som er lysarbeidere.

Ashtar kommandoen

En gruppe utenomjordiske som har spesiell interesse og ansvar for menneskehetens utvikling. Ashtar kommandoen er forbundet med Det store Hvite Broderskap og teosofien. Det sies at flere viktige nålevende og tidligere religiøse ledere og inspiratorer på jorden er en del av Ashtar kommandoen.

Astrologi

Læren om universets energetiske sammenheng og påvirkning på livet på jorden. Astro-logi betyr stjernenes logikk og viser oss hvordan tid fungerer og skapes, siden det er himmellegemenes rotasjon rundt seg selv og hverandre som skaper tid.

Aura

Energifeltet som omgir et menneske. En aura kan ofte deles i flere lag. Tettest på den fysiske kroppen sies det å være et tynt lag av eterisk energi. Utenfor den ligger det emosjonelle legemet, utenfor det igjen det mentale. Deretter er det finere og finere energetiske lag, som strekker seg ut.

Avebury

I utstrekning den største kjente steinsirkel. I dag er det en hel landsby med beitemarker, hus, bevertningssteder, museer, kirker og butikker inne i sirkelen. Vi kan anta at denne enorme sirkelen har blitt brukt til offentlige tilstelninger og sammenkomster. Den er derfor lett å forbinde med de store keltiske fruktbarhetsritualene som ofte utspant seg på dager med spesielle astronomisk og dermed kosmisk betydning, som f.eks. vårjevndøgn.

Ayahusca

En urt brukt av sjamaner og healere i Sør-Amerika. Denne planten åpner for visjoner og kontakt med skapninger vi vanligvis ikke ser. Ofte brukt for å møte og overvinne – mestre sine egne demoner.

B

Balder

Den lyse og gode guden i Norrøn mytologi. Når han dør kommer Ragnarokk. Vender tilbake etter Ragnarokk, slik at verden kan begynne på nytt.

Barbara Marx Hubbard

Barbara Marx Hubbard er kanskje mest kjent for boken Conscious Evolution som kom ut i revidert utgave i 2015. Kort fortalt handler den om hvordan vi opp gjennom historien har vært ubevisst i forhold til våre handlinger på vegne av kloden. Vi har nå utviklet oss til det stadiet at vi bevisst kan styre utviklingen fremover.

Barbara Marx Hubbard har i lang tid jobbet med å systematisere og kategorisere positive ideer og innovasjoner i samfunnet. Allerede i 1984, som visepresidentkandidat på Democratic National Convention i USA, lanserte hun ideen om at vi trenger en ny sosial funksjon som kan «lete etter, kartlegge, forbinde og bekjentgjøre det som fungerer i USA og i verden».

Bardo

Fra buddhistisk filosofi. Beskriver tilstanden du er i når og rett etter at du avgår ved døden. Måten du går inn i Bardo (døden) viser hvor langt du er kommet og retningen for din neste inkarnasjon.

Bevissthet

Som spirituelt begrep vil bevissthet si en dyp åpenhet og forståelse for de spirituelle lover og den spirituelle tilstand som ligger bak alt som er. I praksis vil spirituell bevissthet si å ha den innsikten som gjør at dine valg alltid vil være til det beste på en vei mot mer kjærlighet, skjønnhet og glede. Vi kan også si at Bevissthet er en tilstand i seg selv og at den som har åpnet sitt mentale energifelt nok kan være i kontakt med Bevissthet med stor B.

Bodisvatta

En buddhistisk munk som har avgitt et løfte om å ikke tre inn i Nirvana før alle mennesker er klare til det samme.

Brage

Norrøn gud for skaldevirksomhet (diktning).
Ordet Brageløfte stammer fra guden Brage som ikke klart å holde sitt høytidelige løfte som han avga mens han skålte og drakk.

Brisingamen

Fruktbarhetsgudinnen Frøyas smykke i norrøn mytologi. Smidd av dvergene. Som betaling tilbrakte hun en natt med hver av dem. Er symbolsk for verdien i det erotiske og hva det kan frembringe av jordisk skjønnhet.

Buddhisme

Spirituell retning basert på Læren og livet til Gauthama Buddha. En indisk prins som levde rundt 500 fvt. Hovedtesen er at man kan finne Nirvana, den ypperste tilstand gjennom å frisette seg fra alt det som er knyttet til egoets behov og begrensninger.

Byron Katie

En veileder og mester fra Amerika som ble opplyst og fikk en slags åpenbaring etter mange år i dyp depresjon. Hennes metode kalles nettopp «the method» og har som kjerne at man gjennom å følge en spesifikk serie av spørsmål kan avsløre alle de gamle tankene og ideene som holder oss fast i en forestillingsverden som gjør oss begrenset og ulykkelige.

C

Callanish

En steinsirkel på øyen Lewis på ytre Hebridene i Skottland. Anses for å være en av de flotteste og kraftigste sirklene. En teori går ut på at Callanish var det stedet hvor alle mestrene blant druidene holdt sine interne møter og staket ut veien videre for sitt folk, og verden.

Calsinatio

En alkymisk fase hvor stoffet /ting i alkymistens psyke brennes opp gjennom ild og andre intense krefter.

Carl Gustav Jung

Den psykologen som åpnet for transpersonlig psykologi. Jung var elev av Freud, men brøt med ham da Jung satte psykologien inn i en transpersonlig og spirituell sammenheng. Jung brukte i stor grad forståelsen som fantes i gamle erfaringsvitenskaper som astrologi og alkymi for å utvikle sin forståelse av den transpersonlige psykologi. Begreper som arketyper, kollektiv bevissthet og anima og animus stammer fra Carl Gustav Jungs sitt arbeid med menneskets psyke.

Chakra

Energisentre i kroppen. Vanligvis er det syv hovedsentre, men noen hevder at det finnes tusen slike energisentre på en enkelt menneskekropp.

Chiron - Kentaur

Chiron er en healer fra Gresk mytologi, Han er kentaur, det vil si halvt hest og halvt menneske. Chiron er opphavet til legekunsten og han kombinerer sin evne som healer med å utdanne og trene opp helter og mennesker som søker å bli guddommelige. Chiron er udødelig, men får et dødelig sår som plager ham i evigheter. Han frisettes og finner sin plass blant gudene først når han frivillig bytter plass med en annen uheldig halvgud, Promoteus, som ligger fastbundet på toppen av en klippe.

Chiron- himmellegeme

Chiron ble oppdaget i 1972, samtidig som en bølge av alternativ behandling og medisin skyllet inn over verden. Navnet på den type himmellegemer Chiron tilhører ble i ettertid kalt kentaurer. De er himmellegemer som vanligvis ligger i placenta beltet utenfor Pluto, men som for en periode blir dratt inn i vårt solsystem. Chiron går i en elliptisk bane som noen ganger er innenfor Saturns bane, andre ganger utenfor.

D

Dalai Lama

Øverste leder for Tibets buddhister. Sies å alltid være en tidligere Dalai Lama som er gjenfødt i ny kropp.

Den sorte madonna

Den sorte madonna ble spesielt dyrket av sigøynerne. Et av hovedsetene for hennes kult er Saint Marie de las Mere i Syd-Frankrike. Noen forbinder den sorte madonna med Kali, siden sigøynernes utgangspunkt var India. Andre forbinder henne med jomfru Maria som Jesus sin kone og deretter mor til Jesus sønn som ble stamfar til merovingerslekten.

Det store hvite broderskap

I teosofien et stort broderskap som søkte å samle mennesket gjennom å forene østlig og vestlig spiritualitet og filosofi. Disse skikkelsene eksisterer i en annen dimensjon av virkeligheten enn den fysiske. Brorskapet sies bl.a. å bestå av religionsstiftere og religiøse forbilder som Buddha, Jesus, Maria, Kwan Yin, Muhammed, Frans av Assisi og Greven av Saint Germain.

Dharma

Den vennlig tvillingbroren til Karma, Dharma ansees for å være det potensiale du bærer med deg. Der karma er hva du MÅ møte er dharma muligheten til hva og hvem du kan bli.

Druide

Keltisk prest/sjaman. Førte den keltiske tradisjon videre. En tradisjon basert på muntlige overleveringer. Druiden kunne vær en musiker og historieforteller (bard) eller en vismann. Se også Merlin.

Dwapara Yuga

Åndelig bronsealder
Noen mener at vi allerede er midtveis i denne Yugaen, mens andre hevde den åpnes i 2025. Dwapara yuga er uansett et skritt opp fra Kali yuga ( åndelig steinalder).  Dwapari yuga skal kjennetegnes ved at ens binding og fastlåshet i den materielle verden vil gå i oppløsning. Samtidig vil en ny og større bevissthet om den underliggende enheten som finnes under eksistensen vokse frem.

E

Eckhart Tolle

En amerikansk mester som ble opplyst på slutten av det 20 århundre etter å ha vært dypt deprimert i lang tid. Hans budskap går mye ut på å ikke la seg styre av smertekroppen, samt å gjennom stilhet og fravær av plagsomme følelser og lidenskap finne veien til indre fred og spirituell bevissthet. Eckhart Tolle er i stor grad inspirert av buddhismens ideer og tankegods.

El Dorado

En by av gull, skjønnhet og umåtelig rikdom. Skal finnes et sted i det sentrale Sør-Amerika.

Elyseiske marker

I gresk mytologi et sted hvor det var evig lykke, fryd og spirituell opplysthet. Antagelig var dette begrepet en del av de orfiske mysterier, som vi i dag vet lite om. De innvidde sverget å ikke røpe hemmeligheten. Og den ble da heller aldri åpenlyst avslørt i den tiden den hellenske sivilisasjonen strakte seg over.

Esseerne

En spirituell gruppe som levde rundt Dødehavet. Sies å være forbundet med Døperen Johannes og den historiske Jesus. Esseernes tanker og ideer beskrives bl.a. i dødehavsrullene. Gamle skrifter som ble funnet i en hule nær Dødehavet (150 f.kr – 70 e.kr).

F

Femte dimensjon

En dimensjon som ligger inntil den dimensjonen vi lever i. Hvis du kan tenke deg at vi har uendelig antall valgmuligheter i forhold til hvor vi vil bevege oss, sett i forhold til en todimensjonal verden, så har den femte dimensjon de samme egenskapene i forhold til vår. Det mest vanlig er å tenke seg at man i femte dimensjon kan gå ut og inn av andre virkeligheter og tidssoner, på samme måte som vi kan velge hvor vi vil gå innenfor en 360 graders sirkel, samtidig som vi kan gå opp eller ned.

Forholdet til tid, eksistens og virkelighet endrer seg mye i den femte dimensjon. Man er blant annet ikke lengre «fanget» i en virkelighet hvis utgangsdør er det vi kaller død.

Feng Shui

En vitenskap med opprinnelse i Kina som søker å forstå hvordan energi flyter gjennom et hus og hvordan man best mulig kan plassere, konstruere og innrede huset slik at energien flyter til og gjennom det på en best mulig måte.

Fenrisulven

En voldsom sterk ulv som blir lenket fast med ting som ikke lengre finnes som fiskens spytt, bjørnens sener og lyden av kattetrinn. Slipper løs like før Ragnarokk og sluker deretter det meste som kommer i hans vei. Avkom av Loke og Angrboda.

Feer

En gang skapte bilder av feer stor interesse og oppstandelse. I dag betraktes feer mer som barnlig fantasi som er skapt av Disneys Tingeling.

Feene er som oftest ansett for å være ganske små naturånder som har en spesiell interesse for og kjærlighet til plantelivet. De har med andre ord som oppgave å ta seg av plantelivets ve og vel. Det at de beveger seg uten behov for en fysisk kropp gjør at de som oftest fremstilles som bevingede skapninger. Små og veldig søte skapninger med englevinger.

Frigg

Modergudinne i Norrøn mytologi. Gift med Odin, universets skaper og i stadig kamp med sin mann om hvem som hadde mest å tilby menneskene.

Frøya

Norrøn fruktbarhetsgudinne. Spesielt knyttet til dyr og vakre smykker.

Frøy

Norrøn fruktbarhetsgud. Spesielt knyttet til avlskraften og fruktbarhet.

G

Gabriel

Erkeengelen som har overkommandoen og holder orden på de andre erkeenglene.

Gnostisisme

Spirituell retning-religion basert på en forestilling om at veien til spirituell erkjennelse går gjennom visdom. Følgerne var både ikke kristne og en gren av kristendommen. Visdommen -Sophia- ble ansett for å være urdimensjonen verden ble skapt av. Hennes avkom tok deretter feil og glemte sitt opphav og trodde han var den øverste gud. Navnet de ga ham var Demiurg. Noen av de gnostiske sektene anså kristendommens gud for å være denne demiurgen.

Greven av Saint Germain

Sies å være en alkymist som fant hemmeligheten til evig liv. Skal ha vært umåtelig rik, da han også kunne fremstille gull av andre metaller. Historien forteller at han ble observert og gjenkjent av forskjellige mennesker i mange århundrer opp gjennom historien. Han skal ha valgt å forlate denne dimensjonen av virkelighet i våre dager. Men man kan fortsatt kontakte ham siden han arbeider videre gjennom Det store hvite Broderskap.

Gud

I flertall navn på en av mange vesener som har evig liv og står «høyere» enn mennesket. Ofte brukt som utrykk for tanken om at det bare finnes en enkelt Gud. I dette tilfelle er det mye debatt om Gud innbefatter og ER alt. Eller om Gud står utenfor den fysiske verden og bare har skapt dette.

Guru

Indisk for lærer. Som oftest forbundet med en mer eller mindre opplyst spirituell mester og leder. Noe av tanken er at samvær med en Guru vil føre til at hans/hennes energi direkte overføres til følgeren, som ofte kalles en chela eller disippel.

H

Heimdal

Norrøn gud som vokter Bifrost, som er broen gudene bruker til å reise frem og tilbake mellom forskjellige verdener.

Hel

Datter av Loke og Angrboda. Dødsgudinne som holder til i underverdenen. Også forbundet med en urgammel modergudinne i de nordlige landene, som var opphav til et helt univers. Ord som Hel- Helse- Helhet. Hellig og Helvete stammer fra det navn og betydning hun en gang hadde.

Helgen

En person som gjennom sin spesielle energi eller væremåte oppnår en opphøyd posisjon og respekt innenfor et moralsk eller spirituelt system. Brukes i kristendommen om de som er opphøyd av Gud og derfor er fri for synd og skyld.

Hieros Gamos

Det hellige ekteskap. En alkymisk fase hvor det maskuline og det feminine (kongen og dronningen) oppløses og smelter sammen til en ny skikkelse som har blitt opplyst og rommer en annen helhet.

Hod

Norrøn gud. Blind bror til Balder som lures av Loke til å skyte Balder med en misteltein slik at Ragnarokk utløses.

Hokus Pokus

Magisk trylleformler. Start sett brukt av tryllekunstnere. Ordene stammer antagelig fra en middelaldersk remse som lød: Hax pax max deus adimax. Den sies å være uten innhold, men hvem vet hva den egentlig kan bety for den innvidde?

Hugin og Munin

Odins ravner. Ravnene var Odins hellige fugler siden de spiser åtsler og dermed fører døde krigere til Valhall. Hugin og Munin betyr også det man minnes og erindres. De fløy over alt og fortalte alt de så til Odins om satt i sitt høysete Lidskjalv.

Høyere selv

En identitet som ikke er forbundet med egoet eller det jordiske jeg. Det høyere selv referer noen ganger til sjelens bevissthet. Andre ganger til en jeg-identitet som befinner seg mellom sjelens nivå og det vanlige jeget.

I

I Ching

Orakel fra kina som brukes til å få en dypere forståelse av, eller til å spå om det man måtte ønske.
I ching er basert på to typer streker, eller en mynt med to sider. Denne kombinasjonen er utforsket i et mønster med enten tre utfall (trigram) eller seks utfall (heksagram). Vi kan tenke oss at basisen for I ching er det samme som for en computer, som er basert på den uendelige muligheten for kombinasjoner som finnes når man tar utgangspunkt i tallene 1 og 0.

K

Ka

Livskraften gikk i Egypt under betegnelsen Ka.
Sjelen og personligheten, som var en variasjon over sjelens beskaffenhet her på jorden het Ba.
Skyggen, som var tilstede alle steder hvor mennesket var ble betegnet som Sheut. Ofte ble statuer og lignende ansett for å være skyggen til den de avbildet. Vi kan med andre ord se at skyggen var det avtrykket og formen sjelen og personligheten hadde her på jorden.

Kabbalah

Kabbalah er en esoterisk spirituell tradisjon/metode som vokste ut av Jødedommen. Kabbalahs misjon er å forklare sammenhengen mellom en uforanderlig evig og mystisk uendelighet (Ain Sof) og det begrensede univers av tid og rom som er Guds skapelse.

Kali

Indisk dødsgudinne. Fremstilles ofte dansende med halskjede av hodeskaller. Gjerne fremstilt som fokuspunkt for indiske morderbander i vestlige filmer. Kali er den delen av det feminine aspekt i skaperverket som gjør at det som har levd får gå over i en annen form. Hun er med andre ord den som frisetter menneskene for unødig gammel bagasje.

Kali Yuga (spirituell steinalder)

De fleste tolkere av hindu-skrifter mener verden for tiden befinner seg i Kali Yuga. Hinduer tror at den menneskelige sivilisasjonen gjennomgår en åndelig degenerering i løpet av Kali Yuga. Derfor omtales den også som mørkets tidsalder. De fleste vediske forskere og mestre mener at vi i dag er i slutten av Kali yuga samtidig som vi er på vei inn i den neste syklusen av tidsalderen som kalles Dwapara Yuga (sprituell bronsealder). De to siste tidsaldrene er Treta Yuga og Satya Yuga (spirituell sølv og gullalder).

Karma

En kosmisk øye for øye, tann for tann lov. Alt du gjør, tenker og føler vil i løpet av en periode av tid komme tilbake til deg. Karma er skjebne som treffer deg, men en skjebne som er igangsatt av dine egne tidligere gjerninger. I dette livet eller tidligere liv. Kamra kan sees på som en fysisk lov hvor alle virkninger må ha en årsak. Kan også oppfattes som en energetisk, emosjonell eller mental lov, hvor du vil være fanget i mønstre og tankebaner helt til du bryter fri av dem.

Katharene

En sagn og myteomspunnet sekt fra middelalderen. Katharene antas å ha trodd på reinkarnasjon og besitte en visdom og forståelse av det spirituelle, som gjorde at de kom i voldsomt klammeri med den katolske paven og konger. De ble utslettet som spirituell retning etter den store nedslaktning av de siste gjenlevende på Montsegur i 1244. evt.

Klarsyn

Brukes på forskjellige måter. Brukes svært ofte om noen som kan spå fremtiden og ha viten som ikke er tilgjengelig gjennom vanlig logikk. Kan også brukes om en som har et åpent tredje øye og derfor ser gjennom illusjoner, spill og falskhet hos andre. Han/hun ser dermed virkeligheten helt klart dvs. slik den egentlig er.

Kollektiv bevissthet

Et begrep mye brukt av Carl Gustav Jung, når han referer til arketyper og den delen av vår bevissthet som kommer fra en felles pott. Forståelsen av kollektiv bevissthet har blitt mye enklere etter at internett ble født og på det ytre plan utgjør en kollektiv bevissthet vi alle kan hente frem informasjon fra ved hjelp av vår individuelle bevissthet.

Kvistgjenger

En person som søker etter og mener at man kan finne vann eller andre gjenstander som f.eks. metaller ved hjelp av en y formet ønskekvist. I moderne tid er det også produsert og tatt i bruk slike redskaper av metall.

L

Ley lines

Sies å være energilinjer som løper langs jordens energifelt. Er ofte forbundet med underjordiske elver. Det antas også at krysningspunkter mellom slike ley lines har en spesielt kraftig energi og dermed har ført til at helt spesielle bygninger og monumenter har blitt lagt der. I dag mener mange spirituelle at spesielt kelterne og den keltiske sivilisasjonen hadde stor forståelse av landets energiflyt og slike energetiske knutepunkter.

Lidskjalv

Odins høysete hvorfra han kunne se ut over hele verden.

Livets tre

En «plantegning» fra kabbalah som forklarer sammenhengen mellom alle kreftene i universet, og sammenhengen og veien man må gå for å bevege oss fra en lavere frekvens og bevissthet til en høyere frekvens og bevissthet. På dette treet finnes ti sefiroter, eller tilstander og forbindelseslinjene mellom hver og en av dem har sin unike kvalitet og betydning.

Loke

Norrøn gud som tviler på gudene. Opphav til tre «monstre» og en luring som til slutt er skyld i Ragnarokk (verdens undergang).

Lucifer

Sies å ha vært den mektigste av guds engler. Sies også å ha blitt oppesen og derfor gjort opprør og endt opp som guds motstander og fiende. Brukes iblant som et navn for Djevelen. Lucifer betyr; den som bærer lyset. Lucifer kan derfor også sees på menneskeheten, som både er en «fallen» engel og den som kan sies å bære lyset gjennom mørket. Mørket er i dette tilfelle det at vi har glemt vår egen guddommelige natur og opprinnelse.

M

Manifestio

En alkymisk fase hvor stoffet i beholderen/psyken tar form og manifestere seg som noe konkret og fysisk.

Mantra

En lyd eller setning som gjentas mange ganger. Hensikten er å sette utøveren i nærmere kontakt med essensen av det lyden består av, sier noe om og dermed øke sin åndelige tilstand og bevissthet. Om er kanskje det mest vanlige mantraet.

Maya

En vedisk gudinne som også er gudinnen for illusjoner. Den fysiske verden sies å være Maya, siden den egentlige verden er den spirituelle essens.

Martyr

En som ofrer seg, som oftest gjennom en voldsom og gjerne smertefull død for den saken han eller hun tror på. I en periode ga kristendommen spesielt stor plass og ære til sine martyrer, siden Jesus kan sies å være et fremragende eksempel på en som ofret seg og led for å fullbyrde sin åndelige skjebne.

Merovingerslekten

Fransk dynasti i tidlig middelalder. Overmannet av karolingerne. En teori fra tempelriddernes historie er at Merovingerne stammer enten fra Benjamins stamme, eller direkte fra Jesus. Det sies at Maria Magdalena var gravid med hans barn da hun reiste til syd Frankrike etter Jesus sin død. (Se Den sorte madonna.)

Menneskehetens fire stadier

I vår aksepterte og kjente historie har menneskeheten gått gjennom fire stadier i forhold til hvordan de organiserer sine liv og sitt forhold til hverandre, planeten og universet. Det første stadiet kan forbindes med jakt og fiske og kan sies å ha vart fra de første menneskene av nåtidens utviklingslinje  dukket opp (cro magnon mennesket) og frem til Jordbruket ga mennesket mulighet for å bygge byer og det vi kaller sivilisasjoner. Deretter fulgte den industrielle revolusjon og dataalderen.
Jakt og fiske                ca. 100 000. fvt. til ca. 8000. fvt.
Jordbruk                      ca. 8000 fvt. til ca. 1750 evt.
Industrialismen            ca. 1750 evt. til ca. 2000 evt.
Dataalderen                 ca. 2000 evt. til………….

Merlin

Magiker, mest kjent fra sagaen om Arthur. Men også den mest kjente druiden fra keltisk tid.

Mestertall

Tall som skal ha spesiell betydning og kraft. De vanligste tallene som kalles mestertall er de doble tallene 11, 22 og 33.

Midgardsormen

Barn av Loke og jotnen Angrboda. En diger orm som ligger rundt jorden og biter seg selv i halen. Tett forbundet med gamle feminine spirituelle symboler av universet som et egg med en slange som snor seg rundt det.

Mikael

En erkeengel. Forbundet med sverdet og den som beskytter de troende.

Montsegur

«Det sikre fjellet». En festning, mest kjent for de katolske franske troppenes store nedslaktning av de siste Katharene i 1243-1244.

Mudra

En stiling med hendene, som oftest fingrene, som skal sette en i kontakt med en spesiell stemning, bevissthet eller energi. Ofte brukt som del av en meditasjon.

Myte

Når noe er en myte eller mytisk er det en fortelling eller figur som ikke nødvendigvis finnes i den virkelige verden, men som rommer og kommer fra en virkelighet som er større enn, eller transcenderer den rent fysiske. Mytiske figurer kan være sphinxer, drager og enhjørninger. Myter kan være fortellinger om drager som redder mennesker, eller dverger som spinner gull. Forskjellen på sagn, myter og eventyr er til tider flytende.

En mytisk virkelighet blir en virkelighet som utvider og forstørrer den daglige menneskelige virkelighet og gir den en større og dypere betydning. Historiene om Romeo og Julie. Sisyfos og Orestes i underverdenen er eksempler på forskjellige typer mytiske fortellinger. Mange myter inneholder et overlevert muntlig religiøst eller kulturelt materiale som er bærer av kulturens tradisjon.

Mytologi

Mytologi er systemer basert på fortellinger om det ekstraordinære eller overnaturlige. De mest kjent mytologiene er fortellinger fra gudene og gudenes verden. Disse mytene synes å ha noe til felles med hverandre. Selve ordet stammer fra gresk og betyr noe som ligner på «en hellig fortelling».
VI finner store likhetspunkter mellom gresk/romersk og egyptisk mytologi, og uhorvelig mange likhetspunkter mellom gresk og norrøn mytologi. Hvis vi følger Jung sine tanker og terminologi kommer det av at gudene i mytologien utgjør arketyper i den menneskelige psyke. Derfor vil gudenes kvaliteter og egenskaper være sammenfallende selv om de stammer fra helt forskjellige tidsepoker og kulturer. I denne type mytologi er gudene ofte synonyme med planetene og gudenes krefter sammenfaller med kreftene man tillegger planetene. Den røde planeten kalles for eksempel Mars, som er krigens og jernets gud i romersk mytologi.

Den romerske mytologien har egentlig tatt utgangspunkt i den greske og bare skiftet navn på guder og planeter.

N

Neale Donald Walsch

Neale Donald Walsch sitt budskap har berørt og inspirert millioner av mennesker verden over. Informasjonen som gis av Walsch blir av mange betraktet som det viktigste åndelige budskapet i vår tid. Det er fullt av tanker som kan bidra til å skape et nytt menneskesyn og en ny, fredfull verden. Det han beskriver er intet mindre enn et budskap om en ny sosial, seksuell, politisk, økonomisk og teologisk revolusjon på jorden, en omveltning som vil overgå alt annet vi har sett til nå.

New age

En betegnelse som oftest brukt i forbindelse med Vannmannens tidsalder. Ideen er at man er på vei inn i en ny renessanse eller gjenfødsel. Hvor menneskets åndelig bevissthet og forståelse av sin plass og sammenheng i universet tar et stort sprang fremover.

Newgrange

Et hellig tempel fra neolittisk tidsalder. Templet inneholder den største mengden av neolittisk kunst/symboler som hittil er funnet, I dette templet dyrket man spesielt lyset tilbakekomst og selve det magiske hvelvet antas av spirituelle mennesker å være et sted hvor man kunne få adgang til og kontakt med andre dimensjoner av virkeligheten. Kelternes spirituelle system var basert på at det fantes mange parallelle dimensjoner som eksisterte ved siden av hverandre.

Nigredo

En alkymisk fase hvor alt blir sort og mørkt og tungt. Kalles også Den svarte Solen. Kan sammenlignes med sjelens mørke natt slik den beskrives av den spanske munken Johannes av korset.

Nirvana

En paradisisk tilstand av væren og ikke-væren på en gang som ansees som det ypperste mål for en Buddhist.

Nisser

Kalles også småfolket. Nisser er gjerne tett knyttet til mennesker og menneskenes hus og daglige liv. Vi kan tenke på dem som naturkreftenes versjon av byduer. Noe nisser kalles fjøsnisser fordi de holder til på fjøset. Andre er husnisser eller grautnisser. Siden nissenes verden til tider tangerer menneskenes verden kan nissene ofte forsyne seg med menneskers saker og ta de med over i sin virkelighet. Husnisser har denne tendensen.

I tidligere tider anså man det derfor viktig å holde seg til venns med nissene, hvis man ville unngå kaos og uforklarlige forsvinningsnumre og forvekslinger av gjenstander og eiendeler. Man måtte for eksempel gi nissene grøt til jul, hvis man ville unngå å bli forfulgt av uflaks og kaos.

Njord

Eldre norrøn gud fra vaneslekten. Gud for havet, fruktbarhet og helhet.

Norne

Spåkvinne og trolldomskvinne. De mest kjente er kanskje Urd, Skuld og Verdandi (fortid, nåtid og fremtid) som sitter og spinner menneskenes livsvev og skjebnetråder.

Numerologi

Læren om tallenes betydning og mening. En numerolog kan ofte si noe om fremtid og personlighet ut fra fødselsdato eller ut i fra navnet. Plato hevdet av hvert enkelt tall var en substans og eksisterte i kraft av seg selv, som en slags egen enhet/skapning.

Nymfer

Kvinnelige naturånder. Blir av og til forvekslet med alver, men er ikke så fysiske og manifesterte som disse. Nymfene kan sees på som bevisste emosjonelle aspekter av naturkreftene. Vi finner skogsnymfer, fjellnymfer og havnymfer (nereider). Det som kjennetegner nymfer er at de er utrolig vakre og forlokkende.

Vi kan tenke oss den hellige og rene kraften i naturen som her kommer til uttrykk som en bevisst skikkelse som gir deg adgang til naturens skjønnhet og renhet og dermed lett kan lokke deg bort fra menneskenes verden og opplevelsen av virkelighet som en begrenset erfaring i tid og rom. Fortaper man se gi disse skapningenes sang, verden og skjønnhet, så kan man fort miste kontakten med den menneskelige verden og bli det vi i dag ofte beskriver som gal.

Nøkken

Mannlig versjon av nymfene. En kraftfull maskulin personlighet som bruker sine ferdigheter til å lokke menneskene vekk fra fornuftens og normalitetens vei og inn i en besettende kontakt med ting som f.eks. musikk eller andre rustilstander. Nøkken er den maskuline varianten av skogsnymfen. Draugen, som drar deg ned i havet og dermed følelsenes uendelige dyp er nereidenes maskuline variant. I senere fortellinger og historier har draugen ofte blitt oppfattet som sjelen til en som døde på havet som går igjen og lokker andre ned i dypet.

O

Odin

Enøyd gud fra norrøn mytologi. Skaper av verden og den som sies å gi menneskene både magi (seid og skriftspråk (runer).

Offer

I dagligtale brukt som uttrykk for å være den som er utsatt for noe fælt av skjebnen eller andre og samtidig være hjelpeløs. I sin spirituelle betydning vil det å ofre noe si å gjøre noe hellig gjennom å gi noe vakkert og viktig som en gave/et offer. Til det eller den man vil ære. I kristendommen er Jesus sin korsfestelse og dermed Guds ofring av sin eneste sønn for å redde menneskeheten ansett som det absolutte og endelige offer.

Om

Fra vedisk- sanskrit. Sies å være urlyden som ligger i og under det skapte univers.

Orakel

En som spår fremtid og hendelser med absolutt sikkerhet. Det mest kjente oraklet fra eldre tider er antagelig oraklet i Delfi. Der prestinner under innflytelse av en gass kom med spådommer av forskjellige karakter.

Orb

Beskrivelse av lyspunkter, felter som dukker opp på fotografier eller i synsbildet.
Orber sies å være enten det vi kan se av bevisste vesener/skikkelser som befinner seg i en annen dimensjon, eller resultatet av spesiell energetiske omstendigheter som er knyttet til at spesielle krefter-portaler befinner seg der orbene er.

Osho

Den kanskje mest opprørske og innflytelsesrike åndelige veileder i slutten av det 20 århundre. Han ble også kalt Bhagwan Shree Rajneesh. Han satt i gang en stor prosess med å få folk til å frigjøre seg fra alle gamle dogmer og normer når det gjaldt spiritualitet og seksualitet. Etter å ha hatt størst innflytelse på ungdommer i vesten frem til det 21 århundre, synes det i tiden etterpå som om hans ideer og forståelse har hatt mest virkning i India og andre asiatiske land.

P

Parallelle dimensjoner

I matematikken har man beregnet at det finnes et visst antall flere dimensjoner enn vår. De kan være uendelig små, uendelig store, eller oppføre seg helt annerledes enn vår. I spirituell sammenheng henviser man til alternative virkeligheter, som f.eks. der hvor alver, engler og andre lag av virkelighet eksisterer. Muligheten for antall dimensjoner og virkeligheter synes ubegrenset.

Det finnes mange eksempler på medier og andre som kommuniserer med andre dimensjoner. Det kan være andre steder, steder som befinner seg på andre frekvenser. Skapninger som befinner seg andre steder i dette verdensrommet, eller skapninger som eksisterer i mer eller mindre ubeskrivelige dimensjoner.

Peyote

Navnet på en kaktus som tar sinnet med til nye opplevelser av virkelighet. Forbundet med Don Juan i Carlos Castaneda sine bøker. Indianerne har fra gammelt av brukt Peyote for å oppnå kontakt med det spirituelle. I dag finnes det en kirke i USA hvor medlemmene legalt kan bruke Peyote som en del av sine ritualer.

Pleiadene

Sies å være et av de stjernesystemene som er befolket med intelligent liv. De er spesielt forbundet med livet i Atlantis og de sjelens/individene som står bak den Atlantiske sivilisasjon og «teknologien-magien» som Atlantidene behersket.

Prima Materia

Urstoffet alkymistene brukte som utgangspunkt for sine eksperimenter. Prima Materia var noe som var overalt, men som ingen så. Prima Materia var urstoffet universet var skapt fra. I dag vil det være tenkelig å si at Prima Materia er energi eller selve lyset. Som jo er overalt men ingen ser.

R

Rafael

Erkeengel som ledsager pilgrimer og gir hjelp ved helbredelse.

Ragnarokk

Verdens undergang i norrøn mytologi. Alle krefter i universet samles på en stor slette og dreper hverandre. Når det er gjort styrtes det hele ut i et inferno av ild og forgår. Men jorden vil ha født en datter like vakker som seg selv. Mange av de som var med i forrige runde kommer tilbake når de igjen møtes og setter opp «spillebrikkene» på nytt.

Ratatosk

Ekornet som flyt opp og ned på verdenstreet, Yggdrasil. Symboliserer evnen til å forflytte seg mellom verdener på en organisk og uskyldig måte.

Religion

Fellesord for etablerte og ofte skriftbaserte trossystemer. Stammer fra det latinske ordet religare som er knyttet til at man er bundet og holdt fast av noe guddommelig. Det er også forbundet med å gjenoppleve og studere en skriftlig tekst. Det romerske religio betydde at man fulgte daværende spirituelle regler og retningslinjer.

Rennes le Chateu

Prestegjeld – landsby i Frankrike.
Forbundet med en mystisk skatt og magisk historie forbundet med tempelridderne og den merovingiske kongeslekten. En versjon er at presten Sauniere fant en skatt som gjorde det mulig for ham å fremføre enormt dyre og flotte bygninger. En annen versjon av historien er at han tilbød seg å holde spesielle messer for avdøde. Folk sendte inn penger, men messene ble antagelig aldri holdt og pengene brukt til de meget kostbare byggverkene.

Ringenes Herre

En serie bøker skrevet av J.R.R.Tolkien som nå og er filmatisert. Omhandler historien til alver, mennesker, trollmenn, hobbiter og dverger. Disse bøkene basert på fantasi og en enorm kunnskap om fortidens myter og språk fikk en voldsom innflytelse på hippietiden og den utviklingen av spiritualitet som kjennetegner det som ble/blir kalt New Age.

Ritual

En prosess hvor man gjennom å utføre visse gjerninger, det kan være fysisk eller verbalt, skal komme i kontakt med en spesiell tilstand eller kraft. Det kalles også et ritual hvis det bare er blitt en ytre form av mekaniske ritualer som man gjør for å følge en eller annen tradisjon.

S

Sariel

En engel som hjelper oss med å gi slipp på fortiden og følge sjelen på sin reise mot lyset. Sariel frisetter oss og fjerner det som er unødvendig. Denne engelen er derfor også kalt dødens engel.

Selvet

Den sanne delen av vårt jeg, som ikke er fanget av masken, roller og forkledninger som vi selv eller andre har iført oss. Den vi er i vår essens. For noen referer selvet til vårt egentlige jeg. For andre referer det til vår individuelle sjelelige essens slik den fremstår i dette livet, hvor den er farget av det jeget vi for tiden opplever og erfarer oss selv gjennom.

Shamanisme

Ordet sjamanisme kommer fra tungusisk og betyr den som vet. Sjamanisme er forbundet med naturreligion, reiser til åndeverden og kommunikasjon og evnen til å ta på seg bevisstheten og i noen tilfelle utseende til dyr. En av de mest kjente forskerne på området Mircea Eliade sier: «En sjaman er et menneske som, sammen med sin åndehjelper, drar på en sjelereise til en annen verden (åndeverdenen), for å bringe hjelp og/eller kraft med tilbake til denne verden, til gagn for alle/samfunnet.»

Shambala

Buddhistisk paradisisk sted, som skal befinne seg et sted i Himalaya.

Shangri La

Mytisk og mytologisk samfunn hvor alle lever på et opplyst, vakkert og høyt frekvensnivå: Skal ligge et sted i Himalaya.

Sjel

Den delen av oss som eksisterer som en evig individuell enhet. Vi tenker ofte at vi som et jeg har en sjel. Virkeligheten er motsatt. Det er sjelen som for en periode av tid uttrykker og erfarer seg selv gjennom et spesifikt jeg.

Sjelens mørke natt

Begrepet stammer fra Johannes av korset. En spansk munk som i en periode mistet sin kontakt med den spirituell/guddommelige essens og tilstand. Det som skiller sjelens mørke natt fra en vanlig depresjon er at i sjelens mørke natt er det fraværet av en sjelstilstand, som man tidligere har hatt, som fremkaller det indre mørket. Denne tilstanden kan med andre ord først oppstå etter at man har erfart det som i spirituelle kretser kalles å se/erfare lyset.

Sjelepartner

En forestilling om at du er spesielt knyttet til en annen sjel og har denne sjelen som partner i en serie av liv etter hverandre.

Skrying

Evnen til å spå/se fremtid gjennom å se ned i et vannspeil.

Solutio

En alkymisk fase hvor man selv /eller stoffet man arbeider med blir oppløst og fortynnet slik at det blir helt flytende.

Sopp

Sopper er ofte brukt som rusmidler av sjamaner og andre åndelige søkere. Vikingene sies å ha spist rød fluesopp før de la ut på sine visjonsreiser, eller kastet seg ut i striden som berserker (vikingkrigere som var helt besatt og ikke enset noe der de kjempet med voldsomt raseri). Sopper med virkestoffet psilocybin gir ofte en mild åpning av bevisstheten mot andre forståelser enn det normale og er mye brukt blant åndelige søkere og elskere av rus i de fleste verdensdeler.

Steinsirkler

En samling av store megalittiske strukturer som strekker seg langs hele vestkysten av Europa. De ble bygd av de folkene vi i dag kaller kelterne. Disse konstruksjonene var å anse som templer eller hellige steder. De er også antatt bygget på spesielle kraftfulle steder, hvor jordens energifelt blir ekstra sterkt siden flere kraft-linjer krysser hverandre i det som kalles en vortex. De mest kjente slike strukturer er antagelig Stonehenge, Avebury, Callanish, Karnak og Newgrange.

Stonehenge

Den mest imponerende av alle steinsirkler. Dagens vitenskapsmenn har fortsatt ingen forklaring på hvordan det var mulig for datidens mennesker å bygge et slikt monument. Stonehenge kan sies å være den store Folkekirken og samtidig den største offentlige helligdommen og maktsenteret for den keltiske trosretning. Sirkelen kan kanskje sammenlignes med den betydning og posisjon Peterskirken i Vatikanet i dag har blant katolikkene.

Sublimio

En alkymisk fase hvor stoffet man arbeider med/eller en selv blir omgjort til gasser og tankespinn som stiger opp og fortynnes slik at det blir oppløst.

T

Talisman

En gjenstand som har en spesiell kraft og betydning for eieren/bæreren. En Talisman beskytter ofte bæreren gjennom å gi ham/henne tilgang på en eller annen form for magisk energi.

Tantra

Spirituell retning som tar i bruk kontroll og kanalisering av livsenergien/den seksuelle energi i sin søken etter opplysning og frisetting fra jordisk begrensning/illusjon/lidelse.

Taoisme

Spirituell retning grunnlagt av Lao Tsu. Hovedtanken er at universet består av to krefter yin og yang, passiv/aktiv magnetisk/elektrisk, som til sammen danner Tao, som betyr veien. Å være spirituell vil si at man følger Tao og holder yin og yang i riktig blandingsforhold og balanse.

Tarotkort

En samling på 78 kort. Beskrevet som en kosmisk billedbok, men også brukt til spådom og forutsigelser. Oppsto i Nord Italia i renessansen og har siden beveget seg gjennom mange kortstokker og sammenhenger. Tarotsokken består av tre hoveddeler. Førti småkort, 16 hoffkort og 22 hovedkort. Disse hovedkortene stammer fra en mytisk forståelse av det spirituelle og kan ha mange og forskjellige opphav. Det eneste av de 22 hovedkortene som fortsatt finnes i den vanlige kortstokken er kort nr.0. Narren.

Tid

Tid er det som gjør at ting kan skje etter hverandre i rekkefølge. Hva tid er i seg selv er muligens bare muligheten for eksistens. I vår verden skapes tid av planetenes rotasjon rundt seg selv (døgnet) og hverandre (året er jordens gang rundt solen). Astrologi, eller stjernenes logikk er derfor læren om tidens kvalitet, natur og fremtredelsesform.

Tor

Tordenguden i Norrøn Mytologi. En mektig gud som slåss mot jotner og andre skumle skikkelser for å opprettholde guders og menneskers verden. Når han kjører over himmelen i vogna si oppstå lyn og torden (Tor-dønn).

Trym

Tussekonge (jotun) som stadig vekk er i klammeri med den sterke og mektige Åsaguden Tor. Lurer ham blant annet til å måle krefter med Edde (alder) og løpe om kapp med Loge (ilden). Han utfordrer også Tor til å tømme et staup han har stående. Det viser seg å være havet. Tor synes ikke at han får det til noe særlig, men drikker så flo og fjøre oppstår. Tor kommer ut i mye trøbbel og forhekset trolldom, men klarer seg alltid og seirer i kampen med Trym – tussekongen.

Tvillingflamme

En forestilling om at en sjel består av to halvdeler, individer, som føler seg halve og først blir hele når de smelter sammen til denne ene sjelen/enheten som de opprinnelig utgjorde.

U

Uriel

En engel som vokter lyset og holder den hellige flamme ren. Han skal være god å ha hvis man må i møte med mørket. Han holder kjærlighetens rene flamme og fremmer fred og spirituell visdom på jorden.

V

Vannmannens tidsalder

Soloppgangspunktet ved vårjevndøgn går bakover med omtrent en fart på 30 grader på litt over 2000 år. I våre dager er vi i ferd med å skifte fra Fiskenes til Vannmannens tidsalder. Grunnen til forskjellige tider for eksakt overgang er at noen følger stjernebildet som kan variere i størrelse, mens andre følger stjernetegnet, som alltid er 30 grader.

Vi kan anta at vi begynte denne overgangen da planeten Uranus ble oppdaget og den industrielle revolusjon og ideen om demokrati skjøt fart på slutten av 1700-tallet. Likhet, fellesskap og frihet er slagord som skapt for Vannmannen. Datarevolusjonen er et nytt stort steg inn i denne nye tidsalderen.

Sosialt vil Vannmannens tidsalder si at vi arbeider med å forstå og forme et samfunn bestående av individer som er unike og i konstants vekst og forandring. Samtidig som vi hele tiden lager et nettverk og lærer å arbeide og leve sammen på stadig nye og høyere utviklede nivåer.

Ve og Vilje

Brødre av Odin som i Norrøn mytologi er sammen med ham om skapelsen av verden og menneskene.

Våkne drømmer – på engelsk lucid dreams

Evnen til å drømme i våken tilstand. Er også brukt om å vite at du sover og drømmer når du drømmer sovende.

Y

Yeti

Den avskyelige snømann. Ansees av noen for å være et sjeldent dyr og etterlevning fra en annen biologisk tid. Andre anser Yeti for å være en spesielt hellig bevissthet/skikkelse, som kan fungere som døråpner for adgang til andre tider/dimensjoner. Yeti er kjennetegnet med å sette spor i snøen, som så plutselig opphører uten grunn. Som om Yetien hadde fordunstet i løse luften.

Yoga

Gammel indisk ord for forskjellige typer disipliner/øvelser som fører til spirituell vekst/opplysning.
I dag forbindes ofte Yoga med Hatha yoga, som er strekking, tøying og bøying av det fysiske legemet.

Karma yoga er en annen variant. Hvor man frisetter seg fra fortidens mønstre og hendelser gjennom å gjøre grunnleggende fysisk arbeid.

Raja yoga, som også kalles kongeveien (raya var en høytstående adelig) er gjennom meditasjon. En passende åndelig syssel for de adelige.

Jjana yoga er å søke visdommens vei. Det kunne være å studere de hellige vediske skriftene, eller å studere astrologi og andre magiske vitenskaper.

Ymir/Yama

En jotun som drepes av Odin som siden bruker kroppen hans til å forme jorden og alt som finnes på jorden. Ordet Ymir og ordet Yama, som er en dødsgud i vedisk mytologi, stammer antagelig fra den samme språkroten i den indo-europeiske språkstammen.

Z

Zen

En spirituell retning, som oftest forbundet med buddhisme. Ideen er å bryte gjennom sinnets forestilingsmønstre gjennom å bryte ut av logikkens tvangstrøye. Ofte demonstreres zen med forskjellige koans, eller gåter/historier. Den mest kjente er: Hvordan er lyden fra en hånd som klapper.